Werkzaamheden VRB Adviesgroep


Volgens werkwijze 'Accountant 3.0’

Nadat uw administratie is verwerkt en geboekt kan door VRB worden gestart met het opstellen van de verschillende belastingaangiften en de jaarrekening van uw bedrijf. Met behulp van vergaande automatisering verzorgt VRB deze werkzaamheden gemiddeld sneller dan andere kantoren zodat u ook al veel eerder over deze zaken kunt beschikken.

Doordat de meeste werkzaamheden zijn geautomatiseerd besteden de medewerkers van VRB relatief veel tijd aan het informeren van haar cliënten. VRB informeert u als cliënt dan ook ieder kwartaal aan de hand van uw eigen persoonlijke en actuele ‘VRB Dashboard’.

In dit ‘VRB Dashboard’ vindt u uw actuele cijfers zoals; omzet, kosten, winst, debiteuren, etc. U kunt dus gedurende het jaar op basis van uw actuele cijfers al bijsturen en hoeft dus niet te wachten op uw jaarrekening om beslissingen te kunnen nemen.

VRB Adviesgroep is gespecialiseerd in het automatiseren en verzorgen van de gehele boekhouding van bedrijven.

VRB bestaat uit de volgende drie bedrijfsonderdelen:

  • Belastingadviseurs: gespecialiseerd in het informeren en adviseren van ondernemers bij het betalen van zo weinig mogelijk belasting;
  • Boekhouders: gespecialiseerd in het – met behulp van ‘Robotic Accounting’ – zo efficiënt mogelijk verzorgen van de complete boekhouding van bedrijven;
  • Bedrijfsadviseurs: gespecialiseerd in het optimaliseren en automatiseren van werkzaamheden en processen binnen bedrijven.

Heeft u een vraag?

De medewerkers van VRB staan tijdens kantoortijden voor u klaar en nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst of een verblijvend kennismakingsgesprek met één van haar medewerkers op haar kantoor in Utrecht.

Voor meer informatie over boekhouden, klikt u hier.