0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Steun en toeverlaat op financieel en administratief vlak


Onze boekhouders helpen u verder

Een accountant is een vertrouwenspersoon en een steun en toeverlaat van de ondernemer op financieel en administratief vlak. ‘Accountant’ is een beschermde titel die verkregen wordt na een gedegen opleiding en jaren praktijkervaring. Nederland kent twee accountantstitels: AA-accountant en RA-accountant. Accountants zijn gebonden aan strenge wettelijke eisen met betrekking tot de uitvoering van hun vak. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) met daarin opgenomen vijf fundamentele principes: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid.

Verschil AA-accountant en RA-accountant

Als grove scheiding houdt een AA-accountant zich vooral bezig met de administratie en het maken van een jaarrekening. Daarnaast is de AA-accountant adviseur op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Een RA- accountant houdt zich met name bezig met controlewerkzaamheden en financiële verslaglegging van financiële feiten. Op basis van de boekhouding controleert de RA-accountant de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Zowel een AA-accountant en RA-accountant mogen een accountantsverklaring afgeven en handtekeningen zetten op jaarrekeningen. In de praktijk zien we vaak dat AA-accountant werken voor kleine tot middelgrote bedrijven, terwijl de RA-accountant vaker voor grotere bedrijven werkzaam is. 

VRB Adviesgroep boekhouding

VRB Adviesgroep is gespecialiseerd in het opstellen van de jaarrekening en ander jaarwerk voor het MKB. Sinds een aantal jaren werken wij met AFAS Software. Een van de voordelen van het gebruik van AFAS voor u als cliënt, is dat u toegang krijgt tot uw een eigen ‘VRB Adviesgroep Portal’. In deze Portal treft u de gehele historie aan van alle correspondentie van en aan VRB Adviesgroep.

Zo kunt u als cliënt van de VRB Adviesgroep uw administratie inscannen en uploaden in uw eigen Portal en wordt deze administratie vervolgens door de VRB Adviesgroep ingelezen. De VRB Adviesgroep zet uw belastingaangiften, jaarrekening, loonstroken en andere documenten voor u klaar in uw Portal. Na uw akkoord worden deze automatisch doorgestuurd naar alle betrokken instanties. Via een speciaal voor u ingericht dashboard treft u in één oogopslag uw financiële overzicht aan. U kunt KPI’s definiëren, prognoses opstelleen vergelijkingen maken. Dankzij deze hulpmiddelen weet u precies waar u staat.

Wij helpen u verder

Met de belastingadviseurs en boekhouders die bedrijven in het MKB ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een uitstekende partner die u adviseert en verder helpt. Tijdens kantoortijden kunt u VRB telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead