0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Leg afspraken goed vast in een aandeelhoudersovereenkomst


Laat u niet verrassen

Aandeelhouders zijn mede-eigenaar van een onderneming en hebben stemrecht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen de aandeelhouders en het vennootschap. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd waar aandeelhouders zich aan te houden hebben. Afspraken die vastgelegd worden zijn onder andere hoe de waarde van de aandelen wordt berekend en hoe de procedure is geregeld bij aan- of uittreden van een aandeelhouder.

Verschil statuten en aandeelhoudersovereenkomst?

In de statuten van een BV wordt vastgelegd hoe de BV gaat functioneren. Het gaat daarbij om afspraken over de BV. Het doel van de BV, afspraken rondom besluitvorming en verdeling van de aandelen zijn afspraken die in de statuten van een BV worden omschreven. Aandeelhouders kunnen daarnaast onderlinge afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Er is een juridisch verschil tussen statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Het vastleggen van statuten is een wettelijke verplichting, de aandeelhoudersovereenkomst is dat niet.

Wat is het doel van een aandeelhoudersovereenkomst?

Het doel van de aandeelhoudersovereenkomst is eenduidig helderheid verschaffen waardoor (vaak kostbare) conflicten tussen aandeelhouders voorkomen kunnen worden.

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst?

In een aandeelhoudersovereenkomst staan alle afspraken die aandeelhouders willen maken. Veel voorkomende afspraken zijn afspraken rondom stemming bij de algemene ledenvergadering, afspraken met betrekking tot minderheidsaandeelhouders, overnameplicht bij overlijden van een aandeelhouder, afspraken over hoe en wanneer de overnameprijs van aandelen moet worden vastgesteld en afspraken over concurrentiebeding.

Moet je een aandeelhoudersovereenkomst deponeren?

De statuten binnen de BV zijn leidend, dat wil zeggen dat wanneer en besluit genomen wordt welke in strijd is met de statuten, het besluit ongeldig is. Moet het besluit doorgang vinden, dan zullen eerst de statuten gewijzigd moeten worden. Hiervoor is tussenkomst van een notaris verplicht. Anders dan de statuten die bij de Kamer van Koophandel moeten worden gedeponeerd en in principe voor iedereen in te zien zijn, is de aandeelhoudersovereenkomst vertrouwelijk en hoeft deze niet gepubliceerd /gedeponeerd te worden.

Behoefte aan juridisch advies?

VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB  Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht, contractrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead