0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Jaarlijkse aangifte


Regelgeving is aan wijzigingen onderhevig

Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt geheven over de winst van vennootschappen (BV’s en NV’s). Ieder vennootschap moet jaarlijks een aangifte van de vennootschapsbelasting indienen waarmee de in dat jaar gerealiseerde winst wordt aangeven bij de Belastingdienst. Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaalt.

Waarom vennootschapsbelasting?

Vennootschappen ondernemen binnen een rechtsvorm met aandeelhouders waarbij niet de aandeelhouders maar de vennootschap zelf als de rechtspersoon wordt gezien. Voor de aandeelhouders geldt over hun winstuitkering andere fiscale wetgeving dan die voor de BV. De belastingplicht voor de BV bestaat uit vennootschapsbelasting, een afdracht over de winst die de BV maakt.

Belasting BV berekenen

Middels de aangifte vennootschapsbelasting (VpB) wordt bepaald hoeveel belasting de vennootschap moet betalen. Regelgeving is aan wijzigingen onderhevig, maar ook uw bedrijfsresultaten en bedrijfsprocessen. De variabelen zorgen ervoor dat elk jaar opnieuw het doen van aangiften voor veel ondernemers een tijdrovende klus is. Ook dient elk vennootschap jaarlijks een jaarrekening te laten opstellen en dient overig jaarwerk te worden verricht. Al deze werkzaamheden nemen wij graag en goed van u over. VRB Adviesgroep heeft in het verleden duizenden stamrecht BV’s opgericht en verzorgt nog steeds voor een groot deel van deze BV’s de jaarrekening en de overige werkzaamheden. Wij ondersteunen niet alleen met cijferwerk, maar u heeft aan ons ook een deskundige, adviserende partner.

Aangifte vennootschapsbelasting

Door middel van het doen van aangifte wordt de hoogte van de vennootschapsbelasting bepaald. De winst wordt vastgesteld op basis van fiscale wetgeving. Hierdoor kan de winst afwijken van de commerciële winst. Om als ondernemer of vennoot op de hoogte te zijn van de meest recente regelgeving vraagt tijd, studie en de nodige verdieping.

VRB Adviesgroep staat voor u klaar

De adviseurs van VRB Adviesgroep doen dit beroepshalve voor u, en nemen het invullen van de aangifte graag van u over. Zij zijn bekend met de meest actuele regelgeving, die elk jaar wel iets wijzigt. VRB Adviesgroep heeft een adviserende taak en kan alle werkzaamheden die behoren bij het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van het overige jaarwerk van uw BV voor u uit handen nemen.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead