0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Fiscaal aftrekbaar


VRB Adviesgroep helpt u verder met uw investeringsaftrek

Indien uw BV in een jaar voor meer dan € 2.300,- (2015) in bedrijfsmiddelen investeert, dan komt uw BV in aanmerking voor investeringsaftrek. Er valt onderscheid te maken in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu investeringsaftrek (MIA). Voor de KIA geldt in 2014 een minimum investeringsbedrag van € 2.300,-. Voor de EIA en MIA geldt in 2015 een minimum investeringsbedrag van € 2.500,-.

De kleinschalige investeringsaftrek (KIA)

De KIA bedraagt een percentage van het totale investeringsbedrag in een jaar. Hoe hoog het percentage is, kunt u aflezen uit de volgende tabel.

meer dan maar niet meer dan bedraagt de KIA
€ 2300 € 0
€ 2300 € 55.248 28% van het investeringsbedrag
€ 55.248 € 102.311 € 15.470
€ 102.311 € 306.931 € 15.470 minus 7,56% van het
gedeelte van het investeringsbedrag
dat de € 102.311 te boven gaat
€ 306.931 € 0

Uw BV kan de investeringsaftrek toepassen in het jaar waarin het bedrijfsmiddel wordt gekocht en waarin uw BV dus een betalingsverplichting aangaat. Investeert uw BV echter in een bedrijfsmiddel dat pas in het daaropvolgende jaar in gebruik wordt genomen, dan bedraagt het investeringsbedrag maximaal het bedrag dat uw BV heeft aanbetaald.

Een goede planning van investeringen is van belang. Denk aan de gevallen waarbij uw BV in een bepaald jaar de ondergrens van € 2.300,- niet haalt, of dat uw BV juist zodanig investeert dat uw BV in een minder gunstig aftrekpercentage terechtkomt.

De energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is ingevoerd om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie te bevorderen. De EIA kent een vast percentage van 41,5% (2015). Aan de EIA is een minimum-investeringsbedrag verbonden van € 2.500,- (2015) en een maximuminvesteringsbedrag van € 118.000.000,- (2015). De EIA is alleen van toepassing als het bedrijfsmiddel nog niet eerder is gebruikt en voorkomt op de Energielijst. Let erop dat voor toepassing van de EIA binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding gedaan moet worden bij de RVO.

VRB Adviesgroep kan voor u nagaan of een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt en de melding bij de RVO voor u verzorgen. De EIA kan samengaan met de KIA.

De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Indien uw BV investeert in ongebruikte bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst, dan kunt u een bepaald percentage van het investeringsbedrag ten laste van uw winst brengen. Op de lijst worden investeringen onderverdeeld in drie categorieën waaraan percentages zijn gekoppeld. Behoort uw investering bijvoorbeeld tot categorie I, dan heeft u recht op een aftrekpercentage van 36%. Categorie II en III kennen een aftrekpercentage van 27% respectievelijk 13,5%. De milieu-investering moet binnen drie maanden na het tijdstip waarop uw BV de verplichting is aangegaan, bij de RVO zijn aangemeld. Aan de MIA is een minimum investeringsbedrag verbonden van € 2.500,- (2015) en een maximum investeringsbedrag van € 25.000.000,- (2014).De MIA kan samengaan met de KIA, maar komt niet bovenop de EIA. Vanaf 2014 is de combinatie MIA en KIA voor zeer energiezuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot helaas niet meer mogelijk, omdat per 2014 op de betreffende auto’s geen KIA meer toe te passen is.

Meer weten?

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden voor ondernemers in het MKB. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over boekhouden of heeft u vragen rondom investeringsaftrek, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead