0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Bespaar geld


Ontdek de verschillende belastingvoordelen

De MKB-winstvrijstelling is een van de ondernemersfaciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Iedere IB-ondernemer heeft recht op de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling is een fiscaal voordeel omdat het bedrag aan MKB-winstvrijstelling mag worden afgetrokken van de winst.

Wanneer ben je IB-ondernemer?

Zelfstandige ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting zijn IB-ondernemers. IB-ondernemers zijn ondernemers die een bedrijf hebben met als rechtsvorm een eenmanszaak, VOF of LLP. De bronnen van inkomsten voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zijn afkomstig uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of uit ‘winst uit onderneming’. Om voor MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen moet u voldoen aan de criteria die gelden voor ‘winst uit onderneming’.

Hoeveel is de MKB-winstvrijstelling

Omdat de MKB-winstvrijstelling, zoals de naam al aangeeft, wordt berekend over de winst, is de MKB-winstvrijstelling voor elke ondernemer anders. Voor de boekjaren 2018 en 2019 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst. De winstvrijstelling wordt berekend nadat de winst eerst is verminderd met de ondernemersaftrek. Wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet, houdt de Belastingdienst automatisch rekening met de MKB-winstvrijstelling.

Nadelen winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is alleen een voordeel wanneer de onderneming winst maakt. De MKB-vrijstelling verlaagt de fiscale winst, waardoor er minder belasting verschuldigd is. Als uw onderneming verlies lijdt, treedt het omgekeerde in werking. De MKB-winstvrijstelling verhoogt in dat geval het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u. Winstvrijstelling moet verplicht worden toegepast, ook wanneer u geen winst heeft.

Meer informatie MKB-winstvrijstelling

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden voor ondernemers in het MKB. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening of heeft u vragen rondom de MKB-winstvrijstelling, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead