0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Bespaar geld


Ontdek de verschillende belastingvoordelen

De startersaftrek is een faciliteit voor startende IB-ondernemers. Startersaftrek kan gezien worden al een verhoogde zelfstandigenaftrek en mag maximaal 3 jaar worden gebruikt als aftrekpost. Voor 2019 bedraagt de startersaftrek € 7.280,-.

Wanneer ben je IB-ondernemer?

Zelfstandige ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting zijn IB-ondernemers. IB-ondernemers zijn ondernemers die een bedrijf hebben met als rechtsvorm een eenmanszaak, VOF of LLP. De bronnen van inkomsten voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zijn afkomstig uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of uit ‘winst uit onderneming’. Om voor startersaftrek in aanmerking te komen moet u voldoen aan de criteria die gelden voor ‘winst uit onderneming’.

Verschil startersaftrek en zelfstandigenaftrek

Het bedrag voor startersaftrek en zelfstandigenaftrek is gelijkgesteld ( € 7.280,-). Is daarmee de startersaftrek hetzelfde als zelfstandigenaftrek? De startersaftrek mag de eerste drie jaar, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, bovenop de zelfstandigenaftrek als aftrekpost worden berekend.

Voorwaarden voor startersaftrek

Om startersaftrek te mogen toepassen moet u als ondernemer voldoen aan een aantal eisen. Deze zijn: U moet recht hebben op zelfstandigenaftrek (dus voldoen aan urencriteria), tot vijf kalenderjaren terug bent u geen ondernemer geweest, en u heeft vijf voorgaande jaren niet vaker dan tweemaal zelfstandigenaftrek toegepast.

Meer informatie startersaftrek

VRB Adviesgroep helpt startende ondernemers op weg met een uitgebreid dienstenpakket. Wij verzorgen alle fiscale- en administratieve werkzaamheden voor ondernemers in het MKB. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening of heeft u vragen rondom de startersaftrek, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead