0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Financieel inzicht in uw cijfers


VRB Adviesgroep helpt u verder met het opstellen van uw balans

Een balans is een financieel overzicht dat bezittingen en schulden in kaart brengt. Bezittingen en schulden worden op de balans ‘activa’ en ‘passiva’ genoemd. De activa bestaat uit alle bezittingen, zoals geldtegoeden, gebouwen, voorraad en inventaris. De passiva bestaan uit het eigen vermogen en vreemd vermogen. Activa en passiva worden naast elkaar opgesteld en moeten onder aan de streep gelijk zijn, waarbij het verschil tussen bezittingen en schulden het eigen vermogen is.

Waartoe dient een balans?

De balans is een momentopname die overzicht geeft over bezit, schulden en eigen vermogen. Samen met de winst- en verliesrekening, aangevuld met toelichting op de stukken, is de balans onderdeel van de jaarrekening. BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht de jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet.

Wat moet meegenomen worden op de balans?

Alles wat een bedrijf bezit wat een financiële waarde vertegenwoordigd, plus of min, moet op de balans voorkomen. Op de debetzijde van de balans staat de bezittingen, de activa. De bezittingen aan de debetzijde (activa-kant) worden onderverdeeld in vaste en vlottende activa. Vaste activa bestaan uit goederen die naar verwachting langer dan een jaar op de balans blijven zoals inventaris en gebouwen. Vlottende activa zijn goederen die korter dan een jaar meegaan. Denk aan kasgeld en voorraad.

Aan de creditzijde worden alle schulden en uitgaven genoteerd. Deze kunnen worden onderverdeeld in eigenvermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Lang vreemd vermogen zijn leningen die naar verwachting langer dan een jaar op de balans zullen staan, zoals hypotheken of langlopende leningen. Kort vreemd vermogen zijn de kortlopende schulden. Het eigen vermogen is het bedrag dat u in het boekjaar zelf in het bedrijf heeft geïnvesteerd. Eigen vermogen staat aan de schulden kant omdat u het kunt zien als een bedrijfsschuld aan uzelf.

VRB Adviesgroep en het opstellen van uw balans

Kunt u hulp gebruiken van het opstellen van de balans of andere boekhoudkundige werkzaamheden? Wij helpen u graag. VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten. Dankzij een vooraf overeengekomen bedrag weet u precies waar u aan toe bent.

Inzicht in uw cijfers

Wij verwerken uw boekhouding geautomatiseerd. Wanneer u samenwerkt met VRB Adviesgroep ontvangt u toegang tot uw eigen ‘VRB Adviesgroep Portal’. In dit ‘VRB Adviesgroep Portal’ treft u al uw correspondentie aan, van en aan VRB Adviesgroep. U kunt uw administratie inscannen en uploaden in uw eigen Portal waarna de stukken door onze boekhouders worden verwerkt. VRB Adviesgroep zet uw belastingaangiften, jaarrekening, en indien van toepassing loonstroken en andere documenten voor u klaar in uw Portal. Na uw akkoord worden deze automatisch doorgestuurd naar alle betrokken instanties. U heeft met het ‘VRB Adviesgroep Portal’ op elk gewenst moment beschikking over actuele cijfers.

Meer informatie

VRB Adviesgroep verzorgt alle voorkomende boekhoudwerkzaamheden voor MKB-bedrijven. Van opstellen van de balans tot de volledige boekhouding van A tot Z. Met VRB Adviesgroep vergroot u uw team met betrokken boekhouders die u meer bieden dan cijferwerk alleen. Voelt u daar iets voor? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Onze collega’s informeren u graag.

 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead