0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Deponeren is voor vennootschappen wettelijk verplicht.


De VRB Adviesgroep is specialist in het verwerken en opstellen van jaarrekeningen voor met name BV’s.

Een BV heeft jaarlijkse fiscale verplichtingen die bestaan uit de verplichting een boekhouding te voeren, belasting aangiften in te dienen en een jaarrekening op te stellen. BV’s die controleplichtig zijn dienen de jaarrekening verplicht door een accountant te laten opstellen, voorzien van een accountantsverklaring. Deponeren jaarrekening dient in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden gedaan. Het MKB laat deze werkzaamheden in de regel verzorgen door een boekhoudkantoor dat is aangesloten bij een of meerdere beroepsorganisaties.

 

Waarom deponeren jaarrekening?

Deponeren jaarrekening is voor vennootschappen wettelijk verplicht. Maar waarom? Zitten bedrijven erop te wachten dat iedereen inzage in de cijfers heeft? Waarschijnlijk niet, maar deponeren is simpelweg verplicht. Met het deponeren van de jaarrekening komt de financiële informatie beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. De wet stelt dat dit mogelijk moet zijn, omdat vennoten in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. Met het deponeren van de jaarrekening kan informatie verkregen worden over de financiële stabiliteit van de vennootschap. Rechtsvormen die een jaarrekeningen moeten deponeren zijn BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wordt niet aan de wettelijke verplichting gedaan, dan kan het zijn dat bij aansprakelijkheid vennoten alsnog hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Geautomatiseerde boekhouding

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten en doet dit met AFAS Software. Eén van de voordelen van het gebruik van AFAS voor u als cliënt, is dat u toegang krijgt tot uw een eigen ‘VRB Adviesgroep Portal’. Vanuit dit portal voert u online gegevens in en zijn online gegevens uit te lezen. In de ‘VRB Adviesgroep Portal’ treft u de gehele historie aan van alle correspondentie tussen u en VRB Adviesgroep. VRB Adviesgroep zet uw belastingaangiften, jaarrekening, loonstroken en andere documenten voor u klaar in uw Portal. Na uw akkoord worden deze automatisch doorgestuurd.

Jaarrekening laten opstellen

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening of heeft u vragen rondom het deponeren van een jaarrekening, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead