0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Loonadministratie verplicht


De Belastingdienst stelt eisen aan uw loonadministratie

Ondernemers met personeel in dienst zijn verplicht een loonadministratie op te zetten. VRB Adviesgroep ondersteunt startende bedrijven en groeiende MKB bedrijven met een uitgebreid pakket aan professionele administratieve dienstverlening, waaronder het opzetten en verzorgen van de loonadministratie. Altijd met als uitgangspunt dat onze dienstverlening een bijdrage moet leveren aan de efficiëntie en het succes van de onderneming.

Loonadministratie opzetten

De loonadministratie is opgebouwd uit gegevens en berekeningen met als doel overzicht over het aantal medewerkers en de loonbetalingen te verstrekken richting de Belastingdienst, werknemers en de onderneming zelf. Om dit goed te doen met de loonadministratie minimaal voorzien in de loonstaat, loonstroken en jaaropgaven. Al vanaf één medewerker is het voeren van een loonadministratie verplicht en bent u als ondernemer inhoudingsplichtig. U bent niet verplicht het opzetten van een loonadministratie of het voeren van de loonadministratie door een administrateur te laten uitvoeren. Wel om uw medewerker(s) de juiste informatie en salarisformulieren te verstrekken. Besteedt u de werkzaamheden uit dan levert dit u minder stress en meer tijdwinst op. U werkt samen met een specialist van VRB Adviesgroep die bekend is met alle wet- en regelgeving en die u graag ondersteunt bij uitvoerende als adviserende taken.

Voorwaarden loonadministratie

De Belastingdienst stelt eisen aan uw loonadministratie. Zo moet u alle gegevens van de werknemer administreren. De gegevens moeten afhankelijk van de informatie terug te vinden zijn op de loonstaat, of, zoals bijvoorbeeld het arbeidscontract, bewaard worden in de loonadministratie. U bent als werkgever verplicht uw werknemer(s) loonstroken en een jaaropgaaf te verstrekken en inhoudingen af te dragen. De Belastingdienst stelt eisen aan controleerbaarheid en bewaartermijn. Grote bedrijven werken met eigen administrateurs en een afdeling salarisadministratie. Voor kleine bedrijven kan de loonadministratie bijhouden een flinke inbreuk zijn op de hoofdactiviteit van de onderneming. Voor deze bedrijven is het goed om na te denken over uitbesteding van de loonadministratie.

Voordelen loonadministratie uitbesteden

De voordelen van het uitbesteden van loonadministratie is tijdwinst en het binnenhalen van deskundige administratieve specialisten. Sinds enige jaren werkt VRB Adviesgroep met AFAS Software en heeft zij haar gehele bedrijfsproces met AFAS geautomatiseerd. Eén van de voordelen van het gebruik van AFAS voor u als cliënt, is dat u toegang krijgt tot uw een eigen ‘VRB Adviesgroep Portal’. In deze ‘VRB Adviesgroep Portal’ treft u de gehele historie aan van alle correspondentie aan en van VRB Adviesgroep. Zo kunt u als cliënt van VRB Adviesgroep uw administratie inscannen en uploaden in uw eigen Portal en wordt deze administratie vervolgens door VRB Adviesgroep ingelezen. VRB Adviesgroep zet uw belastingaangiften, jaarrekening, loonstroken en andere documenten voor u klaar in uw Portal. Na uw akkoord worden deze documenten automatisch doorgestuurd naar alle betrokken instanties.

 

Onze collega’s informeren u graag

VRB Adviesgroep verzorgt de complete boekhouding en alle voorkomende boekhoudwerkzaamheden voor MKB bedrijven waaronder het opzetten en verzorgen van de loonadministratie. Met VRB Adviesgroep vergroot u uw team met betrokken boekhouders die u meer bieden dan alleen het cijferwerk . Voelt u daar iets voor? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Onze collega’s informeren u graag.

 

 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead