0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is het voorkomen van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers.

1200 belastingambtenaren staan klaar om te gaan handhaven
Mocht blijken dat er ergens sprake is van schijnzelfstandigheid/een verkapt loondienstverband dan kan zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever achteraf door de Belastingdienst worden geconfronteerd met naheffingen loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en boeten. Naar verluidt heeft de Belastingdienst 1200 ambtenaren vrijgemaakt om vanaf 1 oktober 2021 te gaan handhaven.

Mogelijkheden om onzekerheden van vanuit de Wet DBA het hoofd te bieden:

  • Opstellen (model)overeenkomst/gebruik van webmodule
  • Zzp’er treedt in loondienst bij zijn/haar opdrachtgever(s)
  • Zzp’er treedt in loondienst bij een uitzendbureau/payrollbedrijf
  • Zzp’er treedt in loondienst bij zijn/haar eigen ZZP-B.V.

Zzp’er treedt in loondienst bij zijn/haar eigen ZZP-B.V.
Zzp’ers kunnen er voor kiezen om een speciale ZZP-B.V. op te richten en daar vervolgens in loondienst te treden. De zzp’er komt in loondienst (wordt feitelijk werknemer) van zijn/haar eigen ZZP-B.V. en deze ZZP-B.V. stelt de betreffende persoon ter beschikking aan de opdrachtgever van de ZZP-B.V.. De opdrachtgever zal voortaan een factuur van de ZZP-B.V. ontvangen.

Het ZZP-BV Concept van VRB
Een ZZP-B.V. is een speciale B.V. waarin door middel van speciale ‘stemrechtaandelen’ het gezag aan derden is overhandigd. Door deze gezagsverhouding is er sprake van een echte arbeidsverhouding (loon, arbeid en gezag) tussen de zzp’er en zijn/haar eigen ZZP-B.V. Over het salaris wat de ZZP-B.V. uitkeert aan de zzp’er houdt de ZZP-B.V. loonbelasting en premies werknemersverzekeringen in en deze draagt zij af aan de belastingdienst en het UWV.

Doordat er sprake is van een echte arbeidsverhouding / loondienstverband wordt over het salaris dat wordt uitgekeerd door de ZZP-B.V. (lees: werkgever) aan de zzp’er (lees: werknemer) belasting en premies ingehouden en afgedragen. Daardoor is de zzp’er – als werknemer – nu ook verzekerd voor WW en eventueel WIA. De opdrachtgever van de ZZP-B.V. is hierdoor vrijgesteld van het inhouden van belasting en premies omdat dit reeds heeft plaatsgevonden in de ZZP-B.V.

Het voordeel van een ZZP-B.V. voor een zzp’er is dat men:

  • volledige vrijheid van ondernemen blijft behouden;
  • gebruik kan blijven maken van een groot aantal fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek;
  • zakelijke kosten/aftrekposten kan blijven opvoeren;
  • geen (directe en indirecte) kosten hoeft af te betalen aan een uitzendbureau of payrollbedrijf;
  • winst kan reserveren/opbouwen in de eigen B.V.;
  • zzp’er is verzekerd voor WW en eventueel WIA.

Wilt u meer weten over de Wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP-B.V.
Bestel dan hiernaast de informatieve brochure: ‘De Wet DBA de mogelijkheden en de ZZP-BV’. Daarnaast bent u van harte welkom voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak met een van de ZZP-/MKB-Adviseurs van VRB.

Vul hier uw gegevens in en deze brochure + nieuwsbrief wordt kosteloos naar u toegestuurd.

Hoe bent u bij VRB gekomen?

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead