• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

De wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP BV

brochure 1

De wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP BV

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. De bedoeling van de Wet DBA is het voorkomen van schijnzelfstandigheid onder zzp-ers. Mocht achteraf blijken dat er toch sprake is van schijnzelfstandigheid / een verkapt loondienstverband dan kan de opdrachtgever door de belastingdienst worden geconfronteerd met naheffingen loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en een boete

Mogelijkheden om onzekerheden vanuit de Wet DBA een hoofd te bieden:

0. Opstellen (model)overeenkomst

1. Zzp-er treedt in loondienst bij zijn opdrachtgever(s)
2. Zzp-er treedt in loondienst bij een uitzendbureau / payrollbedrijf
3. Zzp-er treedt in loondienst bij zijn eigen ZZP BV

ad 0. Opstellen van een (model)overeenkomst

Is er tussen een zzp-er en zijn/haar opdrachtgever GEEN sprake van een arbeidsverhouding (arbeid, loon en gezag) dan kan men volstaan met het opstellen en werken volgens de uitgangspunten van een (model)overeenkomst. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de zzp-er niet in loondienst komt bij zijn/haar opdrachtgever en de opdrachtgever hierdoor maximale flexibiliteit heeft. De keerzijde van deze mogelijkheid is – dat wanneer achteraf blijkt dat er toch sprake is van een arbeidsverhouding – de opdrachtgever kan worden geconfronteerd met forse naheffingen.

“Met de Wet DBA gaan we van schijnondernemerschap naar schijnzekerheid”

ad 1. De zzp-er treedt in loondienst bij zijn opdrachtgever

Indien de opdrachtgever besluit dat het werken met en volgens een (model)overeenkomst voor hem/haar teveel risico’s en onzekerheden met zich meebrengt en hij/zij niet langer meer wil werken met zzp-ers dan kan hij/zij de zzp-er gewoon in dienst nemen en een arbeidsovereenkomst aanbieden. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de zzp-er (lees: werknemer) vervolgens voor (on)bepaalde tijd en zonder risico’s op naheffingen voor de opdrachtgever (lees: werkgever) kan blijven werken en zijn diensten kan blijven aanbieden. Nadeel van deze mogelijkheid is dat de werkgever er vervolgens een werknemer bij heeft en wordt geconfronteerd met alle verplichtingen die het hebben van werknemers in Nederland met zich meebrengt.

ad 2. De zzp-er treedt in loondienst bij een uitzendbureau / payrollbedrijf

Veel opdrachtgevers zullen er dan ook niet voor kiezen om zzp-ers massaal een arbeidsovereenkomst aan te bieden. De risico’s en de nadelen van vast personeel kan voor hen te groot zijn. Veel opdrachtgevers zullen zzp-ers de mogelijkheid bieden om in dienst te treden bij een uitzendbureau of payrollbedrijf die hen vervolgens weer uitzendt aan de voormalige opdrachtgever van de zzp-er. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de zzp-er
kan blijven doorgaan met werken voor zijn/haar voormalige opdrachtgever. Het grote nadeel van deze mogelijkheid is dat uitzendbureaus en payrollbedrijven bekend staan om de hoge (directe en indirecte) kosten die zij in rekening brengen. Er zijn zelfs situaties bekend waar men via een uitzendbureau nog maar de helft overhoudt van wat men daarvoor als zzp-er overhield.

ad 3. De zzp-er treedt in loondienst bij zijn/haar eigen ZZP BV

Zzp-ers kunnen er ook voor kiezen om zelf een speciale ZZP BV op te richten en daar vervolgens in loondienst te treden. Een ZZP BV is in principe iemand zijn/haar eigen uitzendbureau. De zzp-er komt in loondienst van zijn/haar eigen ZZP BV en deze BV verhuurt de betreffende persoon aan zijn/haar (voormalige) opdrachtgever. De (voormalige) opdrachtgever van de zzp-er is nu de nieuwe opdrachtgever van de ZZP BV geworden. Deze opdrachtgever zal nu in plaats van een factuur van de eenmanszaak van de zzp-er voortaan een factuur van zijn/haar ZZP BV ontvangen.

Een ZZP BV is een speciale BV waarin door middel van speciale stemrechtaandelen het gezag aan derden is overhandigd. Door deze gezagsverhouding is er een arbeidsverhouding gecreëerd tussen de zzp-er (lees: werknemer) en zijn/haar eigen ZZP BV. De zzp-er moet er bij een ZZP BV rekening mee houden dat hij/zij een speciale ZZP BV moet oprichten.

Het voordeel van een ZZP BV is dat men:

– volledige vrijheid van ondernemen blijft behouden;
– gebruik kan blijven maken van een groot aantal fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek;
– zakelijke kosten / aftrekposten kan blijven opvoeren;
– geen (directe en indirecte) kosten hoeft af te dragen voor de diensten van een uitzendbureau of payrollbedrijf;
– de winst kan reserveren / opbouwen in de eigen BV.

Heeft men als zzp-er momenteel een eenmanszaak dan kan deze eenmanszaak worden ingebracht in de ZZP BV. Heeft men reeds een ‘normale’ BV dan kan deze BV notarieel worden omgezet naar een speciale ZZP BV.

ZZP BV biedt zowel de vrijheid van ondernemerschap als voordelen van de werknemer

Met een ZZP BV heeft u aan de ene kant de voordelen en de vrijheden van het ondernemerschap en aan de andere kant bent u als werknemer van uw eigen BV verzekerd voor WW en (optioneel) WIA. In het “ZZP BV Concept” van VRB verzorgt VRB – naast het aanbieden van het “Concept” – ook de boekhouding, de jaarrekening en de fiscale aangiften voor de bij haar aangesloten ZZP BV’s.

Alle boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden worden door VRB voor een vast bedrag per maand verzorgd en als ZZP-er hoeft u vervolgens niets extra’s te betalen voor het gebruik van het “ZZP Concept”.

Met de “ZZP BV van VRB maakt u gebruik van het beste van twee werelden”

Het “ZZP BV Concept:

VRB gespecialiseerd en marktleider in het oprichten en onderhouden van (ZZP) BV’s

De VRB Adviesgroep bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en er werken 40 financiële specialisten verdeeld over drie bedrijfsonderdelen. Deze onderdelen zijn: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen.

VRB is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd en marktleider in het oprichten en onderhouden van BV’s en heeft inmiddels duizenden BV’s opgericht. Speciaal voor zzp-ers biedt VRB het “ZZP BV Concept” aan. Dit unieke concept bestaat uit zowel de oprichting van een ZZP BV als het complete “beheer & onderhoud” van een dergelijke BV (inclusief gehele boekhouding en jaarwerk).

“Individueel Fiscaal Akkoord” belastingdienst met dubbele werking

Het “ZZP BV Concept” van VRB is om nog meer redenen uniek en dat is omdat VRB afzonderlijk voor iedere ZZP BV een “Individueel Fiscaal Akkoord” bij de belastingdienst aanvraagt. Dit zeer waardevolle “Individueel Fiscaal Akkoord” kan door de zzp-er worden gebruikt als “vrijwaringsbewijs” voor zijn/haar opdrachtgevers. Met een dergelijk “vrijwaringsbewijs” zijn opdrachtgevers 100% verzekerd dat er geen sprake is van een loondienstverband tussen opdrachtgever en zzp-er en de opdrachtgever daardoor geen werknemersverzekeringen aan het UWV alsmede geen loonbelasting aan de belastingdienst behoeft af te dragen.

“Alle werkzaamheden worden voor u verricht door één bedrijf en dit voor een vast bedrag per maand”

Wat biedt het “ZZP BV Concept” van VRB:

• (concept)akte ZZP BV
• notariële oprichting ZZP BV
• inschrijving ZZP BV Kamer van Koophandel (volgens wet Waadi)
• individueel fiscaal akkoord / vrijwaring belastingdienst t.a.v. loon-belasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
• opstellen uitvoeringsovereenkomst
• gebruikmaken van “ZZP BV Concept”
• verzekerd voor WW en (optioneel) WIA
• verzorgen gehele boekhouding ZZP BV
• opstellen jaarrekening ZZP BV
• loonadministratie en loonstrook
• fiscale aangiften (LB, btw, VPB)
• verzorgen aandeelhoudersvergadering
• deponeren jaarrekening bij KvK
• hoogwaardig fiscaal advies (VRB is aangesloten bij het RB)
• kosteloze deelname aan lezingen VRB Academie
• mogelijkheid tot afsluiten verzekeringen (optioneel)
• begeleiden bij voorschriften uit Wet Verbetering Poortwachter
(optioneel)
• kosteloos gebruik AFAS software (24/7 inzicht in administratie)

“De ZZP BV is het ultieme antwoord op alle onzekerheden en risico’s vanuit de wet DBA”

Kosten “ZZP Concept”

Eenmalige oprichtingskosten zijn:

€ 300,- notariële kosten (per B.V.)
€ 1750,- kosten VRB (inclusief “Individueel Fiscaal Akkoord”)

Maandelijkse kosten
boekhouding + concept:

€ 195,- ZZP BV
€ 245,- ZZP BV + holding BV

Kosten zijn excl. BTW

Meer informatie of kosteloze afspraak

Wilt u meer weten over de Wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP BV of wilt u meer weten over de verdere producten of dienstverlening van de VRB Adviesgroep?

VRB verzorgt wekelijks verschillende lezingen waar u kosteloos aan kunt deelnemen. Meer informatie vindt u op: www.vrbadvies.nl. Daarnaast bent u ook van harte welkom voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak met een van de ZZP / MKB Adviseurs van VRB.

De medewerkers van VRB zijn tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken op nummer: 0346 – 555 797.

Direct aanvragen