0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Snelle afwikkeling vennootschap


Snelle beëindiging vennootschap

Turboliquidatie wordt mogelijk gemaakt door het Nederlandse ondernemingsrecht. Het geef vennootschappen het recht om snel tot beëindiging van de vennootschap over te gaan als er geen baten meer aanwezig zijn.

Wat is een turboliquidatie?

Zoals de naam aangeeft is turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap per direct te ontbinden en te liquideren. Dit besluit en het moment van uitvoering wordt door aandeelhouders genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Dit is mogelijk zonder overleg met of het in kennisstellen van crediteuren. Na overeenstemming van het besluit houdt de vennootschap direct op te bestaan. Na beëindigen volgt een inschrijving van de liquidatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel door middel van formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’.

Het voordeel van een turboliquidatie is dat de vennootschap snel kan worden afgewikkeld, omdat er geen vereffening nodig is. Het nadeel van turboliquidatie ligt aan de kant van de schuldeisers. Deze kunnen zonder informatie vooraf te maken krijgen met openstaande posten bij een niet meer bestaand bedrijf. Maar ook voor de vennootschap zijn er de nodige kanttekenen te plaatsen. Een turboliquidatie dient altijd een zeer weloverwogen besluit te zijn. Blijkt na het ontbindingsbesluit dat er wel degelijk activa waren dan kan de ontbindingen worden teruggedraaid. Dit geldt ook bij besluitvorming in combinatie met bekende schulden. Bij besluitvorming in navolging van niet goed bestuur- ondernemerschap en wanneer de bestuurders niet aan hun verplichtingen voldoen, kan dit worden aangemerkt als wanbeleid, en kunnen bestuurders alsnog aansprakelijk worden gesteld.

 

Wanneer een turboliquidatie?

Wanneer de vennootschap uitsluitend nog schulden heeft, en geen activa. Om crediteuren enigszins te beschermen mogen er voor een turboliquidatie mogen er op het moment dat in de algemene ledenvergadering besloten wordt turboliquidatie geen bekende activa meer aanwezig zijn. Voor in de vergadering kan worden overgegaan tot besluit tot turboliquidatie moet de vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie betalingen aan bepaalde schuldeisers alle vaste, doorlopende verplichtingen op wettelijke wijze beëindigen. Bij aanwezigheid van activa kan de turboliquidatie niet doorgaan. Het zou vreemd zijn als crediteren het nakijken krijgen, maar er nog wel baten blijken te zijn. Ook mag de vennootschap niet selectief een aantal crediteuren uitbetalen.

Voordelen turboliquidatie

Voor de vennootschap heeft turboliquidatie als voordeel dat de besluitvorming en afwikkeling snel kan verlopen en dat er geen vereffening nodig is. Omdat de besluitvorming tijdens de algemene ledenvergadering plaatsvindt is de besluitvorming en wat daarmee samengaat minder transparant dan bij een faillissement. De snelheid waarmee besluitvorming kan plaatsvinden en de afwikkelingen kunnen worden afgerond zorgen voor kostenbesparing.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Aan het besluit tot een turboliquidatie kleven voor bestuurders veel risico’s. Het is daarom belangrijk dat, wanneer u turboliquidatie overweegt, diepgaand en deskundig advies te plegen. De VRB Adviesgroep heeft experts in huis voor al uw fiscale ondernemersvragen. Sinds jaren helpen wij ondernemers op weg door het geven van informatie en advies, het verzorgen van de boekhouding en het bieden van fiscale ondersteuning. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de VRB Adviesgroep of heeft u gerichte vragen rondom turboliquidatie, vraag dan nu via deze website meer informatie aan. Tijdens kantoortijden kunt u ons ook telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead