0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

De versoepeling van fiscale regelgeving


VRB Adviesgroep snapt hoe een Flex BV werkt

Sinds 2012 kennen we in Nederland de Flex BV wetgeving. Deze versoepelde wet stelt minder eisen aan het oprichten van BV’s en bracht bij het ingaan van de wet een versoepelde wetgeving voor bestaande BV’s met zich mee.

Een besloten vennootschap (BV) wordt fiscaal gezien als een rechtspersoon. Dit betekent dat bij eventuele schulden de natuurlijke personen die zitting hebben in de BV niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld, waardoor het privévermogen buiten schot blijft mocht het mis gaan met de BV. Dat klinkt aantrekkelijk en lokt de vraag uit waarom niet elke ondernemer kiest voor een BV als rechtsvorm. Dit heeft te maken met de fiscale regel- en wetgeving die van toepassing is op de BV als rechtsvorm. Deze zijn niet op elke ondernemingssamenstelling of ondernemingsgrootte toepasbaar en of wenselijk.

Wat is een Flex BV?

Een Flex BV is een gewone BV. De term is ontstaan na de vernieuwde wetgeving in 2012. De versoepeling van fiscale regelgeving leverde in de volksmond de term ‘Flex’ BV op.

De mogelijkheden van een Flex BV

Binnen de aansprakelijkheid als rechtsvorm voor de BV zijn geen veranderingen opgetreden. Wel heeft de nieuwe regelgeving het voor aandeelhouders en ondernemers van de zogenaamde Flex BV eenvoudiger gemaakt om in te stappen. Ook gelden er een aantal minder te verplichte vermeldingen in de statuten.

De voordelen van een Flex BV

Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- dat voorheen bij de start van een BV van toepassing was, is sinds 1 oktober 2012 komen te vervallen. Ook voor de statuten is kapitaalvermelding geen plicht meer. Voor de wetswijziging was een uitgebreide balanstest voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders verplicht. Ook deze is komen te vervallen, net als andere regels die we graag uitvoeriger persoonlijk met u bespreken. Bovendien blijven er nog genoeg verplichtingen over waar de BV fiscaal wel aan moet voldoen. Zo dient een BV nog altijd bij notariële akte te worden opgericht. Ook is ondanks de versoepelde wetgeving de administratieve last, onder andere door het deponeren van jaarstukken, voor een BV aanzienlijker dan bij een eenmanszaak.

 

 

 

 

Contacteer ons

Heeft u voornemens een BV te starten of in een bestaande BV te stappen? De medewerkers van VRB Adviesgroep staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om een vrijblijvende afspraak met u in te plannen. Daarnaast hebben we een aantrekkelijk pakket samengesteld waarmee VRB Adviesgroep fiscusproof alle bij de oprichting van uw BV behorende fiscale werkzaamheden verzorgt. Ook zijn in het pakket de meest voorkomende overeenkomsten opgenomen. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead