0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Belastingmaatregel


Voorkom dat uw winst meerdere keren wordt belast

De deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting. De vrijstelling kan worden toegepast door BV’s en NV’s. Deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die binnen een werkmaatschappij wordt gemaakt, nogmaals belast wordt bij de moedermaatschappij.

Bij een holdingstructuur houdt de holding BV, het moederbedrijf, de aandelen van de onderliggende werkmaatschappijen. Indien er van een aandelenbelang sprake is van minimaal 5% dan is er sprake van een deelnemingsvrijstelling. Over de uitgekeerde winst van de dochter BV aan de moeder BV hoeft dan geen belasting te worden betaald. Binnen de holding kan met deelnemingsvrijstelling bespaard worden op vennootschapsbelasting.

Voorwaarden deelnemingsvrijstelling

De winst uit een BV of NV, een onderneming met aandeelhouders, wordt dividend genoemd. Binnen een holding keren dochtermaatschappijen hun winsten als dividend uit aan de moedermaatschappij. Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt besloten of het dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, of geïnvesteerd in de holding. Wordt er besloten tot uitkering van dividend, dan moet daarover belasting worden betaald. De deelnemingsvrijstelling regelt dat deze winst bij de moedermaatschappij wordt vrijgesteld van winstbelasting / vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling geldt alleen voor aandeelhouders die een belang van 5% of meer in een vennootschap bezitten.

Is deelnemingsvrijstelling altijd mogelijk?

De deelnemingsvrijstelling is een regeling die voorkomt dat dubbele belasting over dividend wordt betaald. Daar staat tegenover dat de deelnemingsvrijstelling niet toelaat dat negatieve resultaten uit de deelneming fiscaal kan worden afgetrokken. De deelnemingsvrijstelling is niet mogelijk wanneer een deelneming als belegging wordt gehouden. Of een deelname als belegging moet worden beschouwd, hangt onder meer af van het oogmerk dat u hebt bij het houden van deze deelname. De Belastingdienst stelt hierover dat wanneer u streeft naar een rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht, de deelneming als belegging wordt aangehouden.

 

 

Meer informatie

Heeft u meer vragen over deelnemingsvrijstelling? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht, contractenrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB  Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead