Managementvergoeding als beloning voor deelnemende BV


Onze adviseurs helpen u graag verder

Wanneer beide Holding BV’s voor de werkzaamheden die in de werk-BV worden verricht een bestuurder of directeur verhuren aan deze werk-BV, ontvangen de Holding BV’s hiervoor een managementvergoeding. Zo ontvangt iedere Holding BV vanuit de werk-BV een vooraf overeengekomen managementvergoeding voor de door betreffende Holding BV geleverde managementdiensten. De hoogte van de managementvergoeding is voorafgaand aan de samenwerking besproken en vastgelegd in een managementovereenkomst. De individuele directeuren van iedere betreffende Holding BV zijn vrij in de besteding van de managementvergoeding. Winst die eventueel na betaling van de managementvergoeding in de werk-BV resteert, kan na afdracht van vennootschapsbelasting worden gereserveerd of uitgekeerd aan de aandeelhouders. De verdeling van de winstuitkering verloopt zoals in beginsel gezegd naar rato van het aandelenbezit.

Voorbeeld managementvergoeding

We illusteren de managementvergoeding met een voorbeeld: de aandelen van Computer BV zijn verdeeld over twee Holding BV’s. Holding 1 BV en Holding 2 BV. Beide Holding BV’s bezitten 50% van de aandelen in Computer BV. Afgesproken is dat beide Holding BV’s voor het leveren van de directie en feitelijke leiding aan Computer BV een maandelijkse managementvergoeding ontvangen van € 10.000,-. Men is volkomen vrij in hoe vervolgens beide Holding BV’s omgaan met de maandelijkse managementvergoeding van € 10.000,-. Zo kan het zijn dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in Holding 1 BV ervoor kiest om zichzelf een salaris van € 5000,- per maand uit te keren, € 1000,- per maand aan pensioenpremie te reserveren en € 4000,- als winstreserve (buffer) in zijn Holding te laten staan. De DGA van Holding 2 BV geeft zichzelf een salaris van € 6000,- euro per maand. Hij of zij neemt een BMW5-serie als leaseauto ter waarde van € 2000,- per maand, besteedt € 1000,- per maand aan lunch- en dinerkosten met zakelijke relaties. Uiteindelijk reserveert hij € 1000 per maand als winstreserve in zijn BV en bouwt verder geen pensioen op.

VRB Adviesgroep helpt u verder

Wilt u meer informatie over een managementvergoeding? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.