Een holdingstructuur biedt mogelijkheden


Onze adviseurs helpen u graag verder

Ook in geval van samenwerking met derden kan een holdingstructuur fiscale en financiële problemen voorkomen.

Samenwerkingsmogelijkheden holdingstructuur

Een derde die als aandeelhouder tot de werkmaatschappij toetreedt, behoeft via de prijs van de door hem verkregen aandelen geen vergoeding te betalen voor de winstreserves. Deze reserves zijn niet in de werkmaatschappij gebleven omdat deze immers aan de moedermaatschappij zijn toegevloeid.

Samenwerken met een holdingstructuur

Indien twee partijen willen samenwerken dan kunnen zij ook ieder een eigen Holding BV oprichten. Vanuit deze Holding BV wordt vervolgens deelgenomen in de gemeenschappelijke werk BV. Het aandelenbelang dat iedere afzonderlijke holding BV heeft in de betreffende werk BV kan gelijk zijn, maar de participaties kunnen ook van elkaar verschillen. Toekomstige winst kan naar rato van het aandelenbelang tussen de holding BV’s worden uitgekeerd. Staan er boven een werk BV twee holding BV’s en bezitten deze beide holding BV’s ieder 50% van de aandelen van de onderliggende werk-BV, dan is de verhouding waarop toekomstig dividend wordt uitgekeerd in beginsel eveneens fifty-fity.

VRB Adviesgroep helpt u verder

Wilt u meer informatie over samenwerken met een holdingstructuur? Wilt u eens met een van onze fiscalisten in gesprek of een dergelijke samenwerking bij uw onderneming past? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via het telefoonnummer 0346 – 555 797.