0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Er is meer dan alleen opstartkosten


VRB Adviesgroep biedt fiscale ondersteuning

Naast de opstartkosten heeft een BV jaarlijkse kosten die samenhangen en voortvloeien uit het feit dat gekozen is voor een BV als rechtsvorm. Een BV heeft jaarlijkse verplichtingen en dient een boekhouding te voeren, belastingaangiften in te dienen en een jaarrekening op te stellen. BV’s die controleplichtig zijn dienen de jaarrekening verplicht door een accountant te laten opstellen, voorzien van een accountantsverklaring. Het MKB laat deze werkzaamheden in de regel verzorgen door een boekhoudkantoor dat is aangesloten bij een of meerdere beroepsorganisaties.

Wat zijn de jaarlijkse kosten van een BV?

Anders dan in eenmanszaak of VOF geldt binnen een BV de verplichting tot salaris voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en vennootschapsbelasting. Ook anders dan bij de eenmanszaak is dat een bestuurder van een BV niet in aanmerking komt voor startersaftrek, zelfstandigenaftrek of MKB-vrijstelling. Wel is het mogelijk om binnen een BV investeringsaftrek toe te passen voor bedrijfsmiddelen. Verliezen die een BV geleden heeft, mogen verrekend worden met winst uit voorgaande boekjaren of nog te komen boekjaren tot negen jaar vooruit. Deze regelingen zorgen ervoor dat de BV kan investeren in middelen en het voortbestaan van de onderneming. Conclusie: Er zijn dus nogal wat verschillen tussen de verschillende rechtsvormen die van invloed zijn op de fiscale balans.

Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten van een BV?

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten. Deze werkzaamheden betreffen onder andere het inboeken van uw administratie, verzorgen van uw (loon)administratie, opstellen van uw jaarrekening en verzorgen van al uw belastingaangiften. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Daarmee weet u elk jaar precies welke kosten gemoeid gaan bij een correcte uitvoering van uw fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Sinds enige jaren werkt VRB Adviesgroep met AFAS Software en heeft zij haar gehele bedrijfsproces met AFAS geautomatiseerd. Eén van de voordelen van het gebruik van AFAS voor u als cliënt, is dat u toegang krijgt tot uw eigen ‘VRB Adviesgroep Portal’. In deze ‘VRB Adviesgroep Portal’ treft u de gehele historie aan van alle correspondentie aan en van VRB Adviesgroep. Zo kunt u als cliënt van VRB Adviesgroep uw administratie inscannen en uploaden in uw eigen Portal en wordt deze administratie vervolgens door VRB Adviesgroep ingelezen. VRB Adviesgroep zet uw belastingaangiften, jaarrekening, loonstroken en andere documenten voor u klaar in uw Portal. Na uw akkoord worden deze automatisch doorgestuurd naar alle betrokken instanties. Naast deze geautomatiseerde manier van werken wilt u natuurlijk ook inzage in uw eigen cijfers. Hoe staat u ervoor, wat is uw omzet, kosten en winst. Deze en nog veel meer andere zaken treft u in één oogopslag aan in een speciaal voor u ingericht dashboard.

 

 

Zijn de jaarlijkse BV kosten hetzelfde?

Hoewel vaststaat wat de fiscus en de Kamer van Koophandel jaarlijks van u verlangt en de kosten die VRB Adviesgroep in rekening voor het uitvoeren van administratieve taken van tevoren vaststaat, zijn er ook voldoende variabelen die de kosten van een BV beïnvloeden. Dit geldt uiteraard in het bijzonder wanneer de winst van de BV fluctueert en daarmee de hoogte van de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Al staat die laatste sinds 2019 ter discussie. Reden te meer om in zee te gaan die niet alleen de boekhouding voor u voert, maar u ook kan ondersteunen op het gebied van fiscaal advies.

 

Onze collega’s informeren u graag

De VRB Adviesgroep heeft experts in huis voor al uw fiscale ondernemersvragen. Sinds jaren helpen wij ondernemers op weg door het geven van informatie en advies, het verzorgen van de boekhouding en het bieden van fiscale ondersteuning bij het oprichten van BV’s holdingstructuren en LLP’s. Daarnaast hebben we interessante tools ontwikkeld die u als ondernemer helpen aan real time financieel overzicht en waarmee u uw administratieve verplichten vereenvoudigt. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de VRB Adviesgroep? Vraag dan nu via deze website meer informatie aan. Tijdens kantoortijden zijn we ook telefonisch bereikbaar: 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead