Boekhouding verzorgen


Gratis boekhouding met behulp van 'Robotic Accounting'

Wist u dat de VRB Adviesgroep met behulp van Robotic Accounting gratis uw boekhouding kan verzorgen? Indien u uw administratie digitaal bij VRB aanlevert dan kan VRB deze – met behulp van Robotic Accounting – kosteloos voor u inboeken in haar boekhoudprogramma. Vervolgens wordt door VRB gestart met het opstellen van uw verschillende belastingaangiften en de jaarrekening van uw bedrijf. Met behulp van vergaande automatisering verzorgt VRB deze werkzaamheden in de regel veel sneller dan andere kantoren zodat u ook al veel eerder over deze zaken kunt beschikken.

Doordat u digitaal aanlevert en de inboekwerkzaamheden door VRB zijn geautomatiseerd, besteden de medewerkers van VRB veel tijd aan het informeren en adviseren van haar cliënten. VRB informeert u als cliënt ieder kwartaal aan de hand van uw eigen persoonlijke en actuele ‘VRB Dashboard’ over uw actuele cijfers. Daarnaast wordt u als cliënt van VRB jaarlijkse uitgenodigd door uw relatiebeheerder om het voorgaande jaar te bespreken en evalueren en een prognose te maken voor het nieuwe jaar.

Meer weten over de boekhoudkundige werkzaamheden van de VRB Adviesgroep?

U kunt een boekhoud-offerte aanvragen om te achterhalen wat VRB precies voor u en uw bedrijf kan betekenen. Ook nodigen de medewerkers van VRB u van harte uit voor een verblijvend kennismakingsgesprek met één van haar MKB Adviseurs op haar kantoor in Utrecht.