0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Belasting rechtsvormen

Ondernemers die hun onderneming drijven als natuurlijke personen worden ook wel ‘IB ondernemers’ genoemd. Een eenmanszaak of VOF betaalt namelijk inkomstenbelasting (IB) over de winst die jaarlijks wordt gerealiseerd. De tarieven van de inkomstenbelasting in Nederland kennen een progressief karakter. Progressief betekent in dit kader dat hoe hoger de winst van een ondernemer is, hoe hoger het belastingtarief is dat een ondernemer over deze winst betaalt.

De tarieven inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2016
 Belastbaar inkomen 2016  IB + PVV
€ 0 – € 19.922  36,55%
€ 19.923 – € 33.715  40,4%
€ 33.716 – € 66.421  40,4%
meer dan € 66.422  52%

In Nederland is het hoogste (inkomsten)belastingtarief dat een ondernemer over zijn belastbaar inkomen dient af te dragen 52%. Op dit – in verhouding tot andere landen en in verhouding tot de BV – hoge belastingpercentage worden echter nog wel de ondernemersfaciliteiten en de MKB winstvrijstelling in mindering gebracht. Deze twee ondernemersfaciliteiten zijn beiden speciaal voor IB-ondernemers in het leven geroepen.

Verschillen in belastingdruk rechtsvormen

Ondernemers die hun onderneming drijven vanuit een rechtspersoon  betalen over hun winst jaarlijks vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting komt als volgt tot stand:

Winst Percentage Vpb
€ 0 – € 200.000  20%
meer dan € 200.000  25%

Tariefverschillen rechtsvormen

Voorgaande wijst uit dat ondernemers die werken vanuit een rechtspersoon (BV) een lager bedrag aan belasting afdragen over hun winst dan ondernemers met een IB-onderneming. Het verschil kan tussen de ene en de andere rechtsvorm soms meer dan de helft (20% in de BV versus 52% met een IB-onderneming) bedragen.

Aanmerkelijk belang 

Een groot verschil tussen IB-ondernemingen en rechtspersonen (BV’s) is dat ondernemers de in de BV gerealiseerde winst – waarover in de BV reeds vennootschapsbelasting is afgedragen – nog wel in privé willen genieten. Op het moment dat de winst in privé wordt genoten dient over de winst ‘het aanmerkelijk belang tarief’ in box 2 (25%) te worden betaald. Werken met een BV brengt dus een ‘tweetraps belastingafdracht’ met zich mee.

Meer liquiditeit met een BV door ‘tweetraps belastingafdracht’

Door de hierboven beschreven ‘tweetraps belastingafdracht’ ontstaat er in de BV een liquiditeitsvoordeel ten opzichte van IB-ondernemers. Ondernemers die vanuit de BV werken betalen slechts 20% belasting over hun winst. De winst die resteert en binnen de BV blijft kan worden geïnvesteerd in het eigen bedrijf. Deze wijze van ’investeren met uitgestelde belastingafdracht’ maakt traditionele dure bankfinanciering in zekere zin overbodig.

Samenvattend kan dus worden gesteld dat het percentage VPB dat een BV over haar winst dient af te dragen beduidend lager ligt dan dat van de winstbelasting die een IB-ondernemer jaarlijks over zijn winst is verschuldigd. Hier staat tegenover dat men bij een BV – in een later stadium – in privé rekening moet houden met een tweede belasting in de vorm van de aanmerkelijk belangheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. Ook kan een ondernemer met een IB-onderneming gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten.

Goed fiscaal rekenwerk met oog voor alle overige relevante feiten en omstandigheden zijn aldus essentieel om de juiste afweging te kunnen maken.

Imago-overwegingen

Niet zelden kiezen ondernemers ervoor om slechts vanuit imago-overwegingen hun ondernemingsactiviteiten vanuit een BV te gaan verrichten. Eigenlijk alle stakeholders zoals afnemers, leveranciers, medewerkers, en de bank hebben bewust of onbewust een beter gevoel bij een BV dan bij een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan van de een op andere dag stoppen. Een BV vereist een juridische oprichting en een BV wordt opgericht met kapitaal. Zodoende straalt een BV degelijkheid en continuïteit uit. Om eerder genoemde redenen willen ook buitenlandse bedrijven in Nederland in de regel enkel zaken doen met BV’s. Voor de uitstraling en het imago van een BV wordt deze rechtsvorm dan ook vaak verkozen boven een IB-onderneming.

Meer weten?

VRB Adviesgroep is u graag van dienst. Voor het maken van een kosteloos kennismakingsgesprek of deelname aan één van onze informatieve lezingen, kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en zijn tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer: 0346 – 555 797.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead