Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Eenmanszaak of BV?

Vrijwel alle ondernemers die een eenmanszaak of BV willen oprichten maar zeker ook die ondernemers die reeds een onderneming drijven, die stellen zich met enige regelmaat de vraag of zij hun activiteiten het beste vanuit een BV of vanuit een eenmanszaak moeten uitvoeren. Een rechtsvorm is de ‘fiscale jas’ van waaruit een ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten ontplooit. In de praktijk bestaan er voor een ondernemer grote verschillen tussen het oprichten van een eenmanszaak en een BV. Zo kan het verschil in belastingdruk tussen de een eenmanszaak ruim het dubbele bedragen van de BV.

BV of eenmanszaak oprichten

Hieronder worden de drie meest voorkomende rechtsvormen voor ondernemers uiteengezet. Het betreft een behandeling van de eenmanszaak en het oprichten van een BV.

Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij één persoon rechtstreeks verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat de eenmanszaak de economische activiteiten rechtstreeks voor rekening en risico van de ondernemer/natuurlijk persoon drijft.

De BV is een rechtspersoon waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn, de aandelen staan op naam. Een BV is een rechtspersoon en de oprichters zijn niet (hoofdelijk) aansprakelijk voor het handelen namens de BV. Wilt u meerdere BV’s onder elkaar oprichten – waarbij de ene BV aandeelhouder (eigenaar) is van de andere BV – dan is er sprake van het oprichten van een holdingstructuur.

Verschillen eenmanszaak en BV

Een BV heeft aandeelhouders, maar u kunt ook als eenpitter een BV starten. In dat geval bent u als zelfstandige zowel aandeelhouder als directeur. U bent dan directeur-grootaandeelhouder (DGA). Als aandeelhouder dient u dan te stemmen, als directeur verricht u namens de BV rechtshandelingen.

Het verschil tussen een eenmanszaak en BV is gelegen in de aansprakelijkheid en fiscale afspraken die bij de rechtsonderneming horen. Ook is de startprocedure bij een eenmanszaak eenvoudiger omdat inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat. Voor het oprichten van een BV moeten statuten worden opgesteld met tussenkomst van de notaris.

Aansprakelijkheid binnen eenmanszaak of BV

Bij een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk, ook met het privévermogen. Een eenmanszaak is een IB-onderneming, wat wil zeggen dat over de winst inkomstenbelasting verschuldigd is. De eenmanszaak geniet bepaalde belastingvoordelen zoals de startersaftrek voor startende ondernemers, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt.

Een BV heeft vennoten en aandeelhouders. Door de fiscus wordt de BV zelf gezien als rechtspersoon. Aandeelhouders zijn daardoor, mits geen sprake is van wanbeleid, niet privéaansprakelijk voor schulden die binnen de BV zijn ontstaan. De winst die een BV maakt wordt belast met vennootschapsbelasting. Keert de BV winst (dividend) uit aan de vennoten of aandeelhouders dan is dividendbelasting verschuldigd.

Dit zijn de grootste verschillen tussen een BV en een eenmanszaak, maar we begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

VRB Adviesgroep helpt u verder

De VRB Adviesgroep staat haar cliënten bij met een team dat bestaat uit belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

Kosteloze aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead