0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Eenmanszaak omzetten naar VOF

De eenmanszaak en de VOF hebben ongeveer gelijke fiscale rechten en plichten. Het verschil tussen de VOF en de eenmanszaak is dat de eenmanszaak één eigenaar heeft die hoofdelijke aansprakelijk is en VOF bestaat uit vennoten die elk voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verlies uit de onderneming. Wanneer u samen wilt gaan ondernemen met meerder personen binnen één bedrijf, kunt u de eenmanszaak omzetten naar een VOF.

De VOF fiscaal

Zowel de eenmanszaak als de VOF zijn IB-ondernemingen. IB-ondernemers betalen over de winst uit de onderneming inkomstenbelasting, waarbij zowel de eenmanszaak als de VOF genieten van gelijke fiscale aftrekposten. Wanneer u voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde eisen geniet de eenmanszaak en VOF van een aantal aantrekkelijke aftrekposten. Deze bestaan uit de startersaftrek voor startende ondernemers, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en winstvrijstelling van het MKB. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt.

Van eenmanszaak naar VOF, hoe regel je dat?

Wanneer u gaat samenwerken binnen een VOF krijgt u te maken met vennoten. Het is gebruikelijk dat vennoten samen een vennootschapscontract op waarin afspraken worden vastgelegd over inbreng, wie wat doet, hoe wordt omgegaan met eventuele conflicten en hoe de winstverdeling is geregeld. Hoewel dit niet verplicht is, is het verstandig om onderling gemaakte afspraken notarieel vast te leggen.

Bij de omzetting van VOF naar eenmanszaak komt het nodige kijken. In de meeste gevallen zal de eenmanszaak worden ondergebracht in een VOF. Dit heeft fiscale gevolgen. Fiscaal staakt u de eenmanszaak waardoor er stakingswinst berekend moet worden. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde de waarde op het moment van overzetten. Wel heeft u recht op stakingsaftrek. Laat uw boekhouder dit voor u verzorgen.

De VOF kan als nieuw bedrijf bij de KvK worden ingeschreven en u ontvangt een nieuw BTW-nummer. Heeft u personeel in dienst die u wilt aanmelden als personeel van de VOF, dan dient u uw eenmanszaak af te melden als werkgever en de VOF als nieuwe werkgever. U ontvangt een nieuw loonheffingsnummer.

Meer over dit onderwerp

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving die van toepassing is op het omzetten van een eenmanszaak is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead