0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Voordelen VOF

De voordelen van een VOF zijn uiteen te zetten in persoonlijke, bedrijfs- en fiscale voordelen. In een VOF werk je samen met andere ondernemers. Daarmee wordt de expertise vergroot en worden de kosten verlaagd, omdat er gebruik gemaakt kan worden van de inbreng van andere vennoten. Fiscaal gezien is de VOF snel en met weinig kosten te starten. Vennoten van een VOF hebben, anders dan de eigenaar van een eenmanszaak, recht op AOW.

Wanneer de VOF voldoet aan door de Belastingdienst gestelde eisen geniet elke vennoot van de VOF een aantal aantrekkelijke aftrekposten. Deze bestaan uit de startersaftrek voor startende ondernemers, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt.

Nadelen VOF

Een VOF is een IB-onderneming. IB wil zeggen dat de eigenaar over gemaakte winst inkomstenbelastingplichtig is. Hij of zij is hoofdelijk aansprakelijk, waarbij geen onderscheidt wordt gemaakt tussen zakelijk en privévermogen. Bij eventueel verlies of faillissement van de VOF kan aanspraak worden gemaakt op het privévermogen van de vennoten. Of de vennoot aansprakelijk is voor het verlies is niet relevant. Juridisch gezien wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen uitvoerende verantwoordelijkheid en fiscaal-juridische verantwoordelijkheid.

De VOF voorziet niet in een aansprakelijkheidsverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze dient elke vennoot voor zich af te sluiten.

Meer over dit onderwerp

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead