0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Wat is een VOF

De VOF is een rechtsvorm die op fiscaal vlak veel lijkt op de eenmanszaak. Het grootste verschil is dat met een VOF een bedrijfsvorm wordt aangegaan, waar meerdere ondernemers (vennoten) instappen. Terwijl er bij een eenmanszaak slechts één persoon hoofdelijk aansprakelijk is, zijn bij een VOF alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Dit is ook van toepassing wanneer de schuld door een andere vennoot is veroorzaakt.

Voor een VOF kiezen

Het voordeel van een VOF is dat je met meerdere mensen een onderneming start en daardoor een bedrijfsruimte, kosten, expertise, tijd en goederen kunt delen. Dit kan een voordeel zijn, maar het kan ook zijn dat u het simpelweg prettig vindt om samen te werken. Elk van de vennoten brengt binnen de VOF iets in. Dit kan kapitaal zijn, expertise, ervaring of (werk)tijd. Vennoten stellen samen vennootschapscontract op waarin de afspraken worden opgesteld. Niet verplicht, maar wel verstandig is het om het contract notarieel te laten passeren. In een vennootschapscontract kan elke afspraak opgenomen worden die vennoten samen overeen komen. In ieder geval worden de namen van de vennoten vermeldt, de inbreng en afspraken over toetreden en uittreden, de duur van de vennootschap en hoe wordt omgegaan met conflicten of faillissement. Ook worden in het vennootschapscontract punten opgenomen die betrekking hebben op de winstverdeling, winstverdeling, de algemene doelstellingen van de VOF en de bedrijfsvoering.

VOF en de Belastingdienst

Vennoten van een VOF zijn elk afzonderlijk IB-ondernemers (Inkomstenbelasting). Vennoten komen bij het voldoen aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar, elk afzonderlijk in aanmerking voor startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleineondernemingsregeling of zelfstandigenaftrek. Administratief wordt de VOF zelf gezien als één rechtspersoon. De VOF is verplicht een administratie te voeren en BTW-aangifte te doen.

Meer over de VOF

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving rondom het oprichten van een VOF is uitgebreider dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead