0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Voordelen LLP

De Engelse rechtsvorm limited liability partnership (LLP) vult een gat in het Nederlandse ondernemersrecht. Binnen de LLP blijft een zelfstandige vrije beroeper voor de fiscus de status van ondernemer houden, inclusief de bijbehorende fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting. Tegelijkertijd biedt deze rechtsvorm dezelfde rechtsbescherming als een BV. De Engelse LLP wordt nog niet bedreigd door de Brexit, al zou dat in de toekomst kunnen veranderen. Bespreek daarom deze constructie sowieso met een adviseur als u iets voor een LLP voelt en de mogelijkheden wilt onderzoeken.

Als de participant van de LLP beoefenaar is van een vrij beroep, dan is er sprake van winst uit onderneming. Hierdoor heeft hij of zij recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten. Deze fiscale faciliteiten verlagen de belastbare winst waardoor minder belasting verschuldigd is. Ook als eenmanszaak kan een LLP opgericht worden door middel van het oprichten van een stichting waarvan uzelf de enige bestuurder bent. Als natuurlijk persoon bent u de andere participant.

Hoewel de LLP in het Verenigd Koninkrijk is opgericht geldt in dat land geen belastingplicht zolang de activiteiten alleen in Nederland plaatsvinden. Hiermee is er geen sprake van dubbele belastingheffing.

Fiscale voordelen LLP

De LLP is een rechtspersoon naar Brits recht, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid voor schulden van de LLP bij de LLP ligt. Net als bij een BV kunnen de leden alleen in uitzonderlijke situaties (onrechtmatige daad, fraude en dergelijke) ook met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. De LLP heeft daarmee dezelfde voordelen als een BV. Sterker nog: er hoeft niet te worden voldaan aan de gebruikelijk-loonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV en er hoeft geen dividend- of uitkeringstoets plaats te vinden zoals bij de BV het geval is.

Laat u goed adviseren

Het is belangrijk dat u, wanneer u de rechtsvorm LLP overweegt, diepgaand en deskundig advies te plegen. De VRB Adviesgroep heeft experts in huis voor al uw fiscale ondernemersvragen. Sinds jaren helpen wij ondernemers op weg door het geven van informatie en advies, het verzorgen van de boekhouding en het bieden van fiscale ondersteuning. Daarnaast bieden wij geïnteresseerden een gratis boek aan over hoe u een LLP kunt oprichten.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de VRB Adviesgroep, het boek aanvragen of heeft u gerichte vragen rondom LLP, vraag dan nu via deze website meer informatie aan. Tijdens kantoortijden kunt u ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead