0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij ondernemers (maten) met een gelijk beroep binnen één gezamenlijke onderneming, een eigen praktijk, voeren. De maatschap wordt vaak gekozen als rechtsvorm voor arts- en tandartspraktijken en advocatenkantoren. Binnen een maatschap is elk van de maten hoofdelijk aansprakelijk voor de eigen onderneming.

Langs de notaris

Binnen een maatschap is het voor alle maten verplicht om iets in te brengen. Dit kan kapitaal zijn, maar ook kennis, goederen of arbeid. Om problemen over afspraken te voorkomen wordt een maatschapsovereenkomst opgesteld. Afspraken die in een Maatschapsovereenkomst worden vastgelegd zijn de naam en inbreng van de maten, de duur van de samenwerking, winst- en verliesverdeling en afspraken rondom uittreden, toetreden van maten, en daarnaast alles wat de maten zelf belangrijk vinden om vast te leggen.

Maatschap en de fiscus

De Belastingdienst ziet maten binnen een maatschap als natuurlijke personen. Maten betalen inkomstenbelasting over de genoten winst. Wordt voldaan aan de criteria die de Belastingdienst stelt, dan geniet elk van de maten afzonderlijk recht op aftrekposten. Deze bestaan zijn o.a. ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. De maatschap zelfs is fiscaal gezien een rechtspersoon. Bij schulden die ontstaan uit de activiteiten van de maatschappen zijn maten in eerste instantie alleen aansprakelijk voor de schulden die hij of zij zelf is aangegaan. Schulden van het maatschap worden evenredig verdeeld onder de maten. Het is mogelijk dat bij onvoldoende middelen maten toch aansprakelijk werden gesteld voor de schulden van andere maten binnen hetzelfde maatschap. Laat u dus vooraf goed informeren en adviseren als u voornemens bent een maatschap aan te gaan.

Meer over de maatschap

Een maatschap is gericht op het samen genieten van financieel voordeel met behoudt van eigen ondernemerschap. Wilt u meer weten of de fiscale consequenties van de maatschap? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde met informatie en advies.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead