0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Stamrecht

Stamrecht is een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij, een bank of een BV. Stamrecht geeft recht op periodieke uitkeringen en verstrekkingen, waarbij het totaalbedrag dat wordt uitgekeerd niet zeker is, zoals bijvoorbeeld een lijfrente. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk stamrecht aan te gaan.

Ontslagvergoeding

Een stamrecht werd vaak aangegaan bij de beëindiging van een dienstbetrekking, omdat een ontslagvergoeding, ‘een gouden handdruk’ onbelast kon worden gebruikt als premie voor een stamrecht. Ook bij het stoppen van een bedrijf of een onderneming kon van de verkoopwinst een stamrecht worden gekocht. Sinds 2014 is dit dus niet meer mogelijk.

Alternatief stamrecht

Bij een ontslagvergoeding na 2014 gelden wettelijk drie alternatieven om fiscaal te profiteren van het kapitaal. Wanneer de ontslagvergoeding uw inkomen in box 1 verhoogt en daardoor in de hoogste belastingschijf terecht komt kunt u in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Hierbij worden drie jaarinkomens opgeteld en gedeeld door drie, waardoor u gemiddeld op een ander belastbaar inkomen uitkomt. U kunt ook kiezen voor het benutten van jaarruimte en het kapitaal storten in een levensloop. Bij het benutten van jaarruimte stort u kapitaal in een lijfrentepolis of gebruikt u het kapitaal voor banksparen. Onder bepaalde voorwaarden is de inleg aftrekbaar van het inkomen.

Laat u adviseren

Krijgt u te maken met kapitaal uit ontslagvergoeding, laat u dan goed adviseren over de voor u meest gunstige fiscale weg. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

 

 

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead