0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Belasting betalen ZZP

ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) is een term, en geen rechtsvorm. ZZP geeft slechts aan dat u zelfstandig werkt en geen personeel in dienst heeft. Met de term ZZP worden doorgaans kleine ondernemingen bedoeld. Als ZZP’er kunt u als rechtsvorm kiezen uit diverse mogelijkheden. Meestal wordt gekozen voor de eenmanszaak, maar ook de vof, het maatschap of de BV is mogelijk.

Wettelijke aansprakelijkheid ZZP

Als ZZP’er dient u te voldoen aan de fiscale voorwaarden die gelden voor de door u gekozen rechtsvorm. Binnen de vof, de maatschap en de eenmanszaak bent u hoofdelijke aansprakelijkheid voor uw eigen onderneming, met het verschil dat u binnen de vof ook aansprakelijk bent voor de schulden van de vof. Binnen een maatschap is elke maat voor een evenredig deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Werkt u als ZZP’er binnen een BV, dan blijft uw privévermogen buiten schot mocht de BV schulden hebben.

ZZP en de Belastingdienst

Heeft u als ZZP’er een eenmanszaak, maatschap of een vof, dan bent u een IB-ondernemer en dient u inkomsten te betalen over de genoten winst. Wanneer de Belastingdienst u als ondernemer ziet heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt. De BV betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Als de BV dividend (winst) uitkeert aan de vennoten, houdt de bv dividendbelasting in

Meer informatie

De fiscale mogelijkheden zijn voor ZZP’ers ruimer dan kiezen voor de eenmanszaak alleen. Wilt u meer weten welke rechtsvorm het best bij uw situatie past en met welke fiscale consequenties u te maken krijgt bij de verschillende rechtsvormen? De experts van VRB Adviesgroep helpen u graag.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead