0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Nadelen ZZP

Als ZZP’er bent u zelf aansprakelijk fiscaal en juridisch aansprakelijk voor uw bedrijf te maken heeft. Bent u een éénpitter dan zult op ondernemersvlak er zelf aan moeten werken om alle bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. U kunt iemand missen om overleg mee te plegen of even ruggespraak mee te houden en het kan veel tijd kosten om er zelf ook nog voor te zorgen dat u bij blijft in uw vak en administratie te doen. Bent u ziek, dan is er niemand die uw werkzaamheden over neemt. Als ZZP’er moet u uit het juiste hout gesneden zijn om alle verantwoordelijkheden zelf te dragen. Daar staat tegenover dat u ook veel vrijheid heeft om uw onderneming en werkzaamheden naar eigen idee vorm te geven en in te richten.

Aansprakelijkheid

ZZP is een term, en geen rechtsvorm. ZZP geeft slechts aan dat u zelfstandig werkt en geen personeel in dienst heeft. Met de term ZZP worden doorgaans kleine ondernemingen bedoeld. Als ZZP’er kunt u als rechtsvorm kiezen uit diverse mogelijkheden. Meestal wordt gekozen voor de eenmanszaak, maar ook de VOF, het maatschap of de BV is mogelijk. Als ZZP’er dient u te voldoen aan de fiscale voorwaarden die gelden voor de door u gekozen rechtsvorm. Het kan zijn dat de Belastingdienst u niet ziet als ondernemer, maar u wel BTW-plichtig bent. De voorwaarden om aangemerkt te worden als ondernemer, en daarmee te genieten van aftrekposten, dient u onder andere minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam te zijn, ondernemersrisico dragen en dient u meerdere opdrachtgevers te hebben.

Binnen de VOF, de maatschap en de eenmanszaak bent u hoofdelijke aansprakelijk voor uw eigen onderneming, met het verschil dat u binnen de VOF ook aansprakelijk bent voor de schulden van de VOF. Binnen een maatschap is elke maat voor een evenredig deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Werkt u als ZZP’er binnen een BV, dan blijft uw privévermogen buiten schot mocht de BV schulden hebben.

Zelf verzekeren

Als ZZP’er moet u meestal zelf maatregelen nemen voor een aanvullende oudedagsvoorziening en voor arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer informatie

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP’ers en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

 

 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead