0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Limited Liability Partnership


Alternatieve aanvulling op de bestaande Nederlandse rechtsvormen

Een LLP is een Engelse rechtspersoon en wordt door minimaal 2 (rechts)personen opgericht, dit worden ook wel de members van de LLP genoemd. Een LLP staat ingeschreven bij de Engelse Kamer van Koophandel.

Door de LLP ook bij de Kamer van Koophandel in Nederland in te schrijven kan deze rechtspersoon ook in Nederland worden gebruikt. Een LLP kent als rechtspersoon het voordeel van het afschermen van zakelijke risico’s en het gebruik van de ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling. De VRB Adviesgroep is naast het automatiseren en verzorgen van administratie, en het informeren en adviseren van ondernemers van gespecialiseerd in het oprichten van BV’s, holdingstructuren en LLP’s.

Voordelen LLP

Als de participant van de LLP beoefenaar is van een vrij beroep, is er sprake van winst uit onderneming. Hierdoor heeft hij recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten. Deze fiscale faciliteiten verlagen de belastbare winst waardoor minder belasting verschuldigd is. Ook als eenmanszaak kan een LLP opgericht worden doormiddel van het oprichten van een stichting waarvan jezelf de enige bestuurder bent. Als natuurlijk persoon ben je dan de andere participant.

Hoewel de LLP in het Verenigd Koninkrijk is opgericht geldt hier geen belastingplicht zolang de activiteiten alleen in Nederland plaatsvinden. Hiermee is er geen sprake van dubbele belastingheffing.

De LLP is een rechtspersoon naar Brits recht, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid voor schulden van de LLP bij de LLP ligt. Net als bij een BV kunnen de leden alleen in uitzonderlijke situaties (onrechtmatige daad, fraude en dergelijke) ook met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. De LLP heeft daarmee dezelfde voordelen als een BV. ‘Sterker nog: er hoeft niet te worden voldaan aan de gebruikelijk-loonregeling voor de dga van een BV en er hoeft geen dividend- of uitkeringstoets plaats te vinden zoals bij de BV het geval is.

Uitstraling LLP

De LLP heeft internationaal een enorm hoog aanzien. De meeste bedrijven die internationaal zaken doen prefereren het oprichten van een LLP boven het oprichten van een BV Een eenmanszaak wordt internationaal vaak een ‘one-man-show’ genoemd en heeft dan ook het minste aanzien. Op dit moment zie je een duidelijke verschuiving van de BV naar de LLP. Veel grotere accountantskantoren en advocatenkantoren hebben de keuze voor een LLP reeds gemaakt.

Hoe kun je een LLP oprichten?

Voor de oprichting van een LLP zijn minimaal twee (rechts)personen nodig. De oprichting vindt plaats door een ‘incorporation document’ dat wordt ingeschreven in het Britse handelsregister. Hoewel het een rechtspersoon is, lijkt de LLP veel op een maatschap of vof. De onderlinge verhoudingen tussen de leden en tussen de leden en de LLP zelf worden beheerst door een overeenkomst die vergelijkbaar is met een maatschapsovereenkomst. Het is belangrijk hier het Nederlands recht van toepassing te laten zijn zodat voorkomen wordt dat onderlinge geschillen via de Britse rechter moeten worden beslist.

LLP vult gat in Nederlands ondernemersrecht

De LLP vult een gat in het Nederlandse ondernemersrecht en biedt het beste van twee werelden. Binnen deze rechtsvorm blijft een zelfstandige vrije beroeper voor de fiscus de status van ondernemer houden, inclusief de bijbehorende fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting. Tegelijkertijd biedt deze rechtsvorm dezelfde rechtsbescherming als een BV. En, belangrijk: de Engelse LLP wordt nog niet bedreigd door de Brexit, al zou dat kunnen veranderen. Bespreek daarom deze constructie sowieso met een adviseur, als u iets voor een LLP voelt en de mogelijkheden wilt onderzoeken.

Voor vrije beroepsbeoefenaren geldt dat zij op grond van uitspraken van de Hoge Raad naast de LLP persoonlijk aansprakelijk blijven voor beroepsfouten indien de opdracht met het oog op die bepaalde beroepsbeoefenaar is verstrekt. Deze aansprakelijkheid kan echter worden uitgesloten door een bepaling hierover op te nemen in de opdrachtbevestiging of de algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten voor het oprichten van een LLP

De kosten voor de LLP bestaan allereerst uit de oprichtingskosten. Dit kan via een tussenpersoon snel en eenvoudig geregeld worden. Verder hebt u de jaarlijkse instandhoudingskosten, waaronder de kosten voor het postadres in het Verenigd Koninkrijk, de deponering en publicatie van de beperkte balans. Tot slot moet u kosten maken voor de jaarlijkse bijdrage aan de Britse Kamer van Koophandel en de indiening van het ‘confirmation statement’ (bevestiging van de bij de KvK geregistreerde gegevens). Er zijn eenmalige en jaarlijkse extra kosten verbonden aan de LLP ten opzichte van een eenmanszaak of BV. Deze zijn echter, zeker gelet op de fiscale voordelen en aansprakelijkheidsbeperking, beperkt. Naast de eenmalige oprichtings- en inschrijvingskosten van € 400,- moet u rekenen op € 275,- doorloopkosten per jaar.

Rekenvoorbeeld LLP

Stel u bent een vrije beroepsbeoefenaar en u werkt momenteel vanuit een BV U besluit om een LLP op te richten en bepaalde activiteiten voortaan vanuit deze LLP vorm te geven. U ontvangt uit uw LLP per jaar EUR 100.000,- winst waarover u in privé inkomstenbelasting dient te betalen. Zoals gezegd mag u EUR 7.280,- zelfstandigenaftrek, EUR 2.123,- startersaftrek (onder voorwaarden) en nog eens 14% MKB-winstvrijstelling op deze winst in mindering brengen, dat betekent dus een aftrekpost van ongeveer EUR 22.000,- per jaar.

Wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van LLP

Het is belangrijk dat u, wanneer u de rechtsvorm LLP overweegt, diepgaand en deskundig advies te plegen. De VRB Adviesgroep heeft experts in huis voor al uw fiscale ondernemersvragen. Sinds jaren helpen wij ondernemers op weg door het geven van informatie en advies, het verzorgen van de boekhouding en het bieden van fiscale ondersteuning. Daarnaast bieden wij geïnteresseerden een gratis boek aan over hoe u een LLP kunt oprichten.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de VRB Adviesgroep, het boekaanvragen of heeft u gerichte vragen rondom LLP, vraag dan nu via deze website meer informatie aan. Tijdens kantoortijden kunt u ons ook telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead