0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Het is gebruikelijk en verstandig om afspraken vast te leggen


Laat u goed adviseren en informeren over de maatschap kosten

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij ‘maten’ met hetzelfde beroep, binnen één bedrijf elk hun eigen praktijk uitvoeren. Een maatschap is vrij eenvoudig te starten, en er zijn weinig juridische verplichtingen. Voor het aangaan van een maatschap is geen verplicht startkapitaal nodig. Elke maat brengt iets in de maatschap in, maar dit hoeft geen geld te zijn. Inbreng kan ook bestaan uit expertise, goederen of arbeid. Een maatschap lijkt juridisch veel op een VOF, met het verschil dat bij een maatschap de maten niet hoofdelijke aansprakelijk zijn voor de schulden van een ander ‘maat’, als daar vooraf geen afspraken zijn gemaakt. Voor de schulden van de maatschap zelf dragen de maten een evenredige aansprakelijk.

Startkosten maatschap

Het is gebruikelijk en verstandig om vooraf afspraken op te stellen en deze vast te leggen in een maatschapscontract. U bent niet verplicht om het contract notarieel vast te laten leggen, maar om problemen te voorkomen wordt dit wel geadviseerd. Een notariële overeenkomst neemt uiteraard kosten met zich mee. Dit geldt ook wanneer u een juridisch adviseur of een advocaat inschakelt bij het opstellen van het contract. Het is een goed idee om ondanks het vrije karakter van een maatschap tocht te kiezen voor het opstellen van een maatschapscontract. Ook vanuit kostenoverwegingen. Niets of te weinig regelen kan u achteraf alsnog duur komen te staan. Wanneer het maatschapscontract, al dan niet notarieel, is ondertekend dient u de maatschap in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit kost de maatschap € 50,00.

 

Bedrijfskosten maatschap

Een maatschap zelf wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer en dit betekent dat er een boekhouding gevoerd moet worden, BTW moet worden berekend en afgedragen. Dat houdt in dat de maten inkomstenbelasting plichtig zijn. Als ondernemer bij een maatschap heeft u recht op AOW, omdat u de premie volksverzekeringen betaalt. Dit betekent niet dat u verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. De maten dragen elk voor zich de kosten voor de individuele verzekeringen. Al kunnen hier onderling afspraken gemaakt worden, het is gebruikelijk dat bedrijfskosten gemaakt voor de maatschap gezamenlijk gedragen worden.

 

Meer informatie

Heeft u voornemens een maatschap op te richten en zit u met vragen? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en werk uit handen neemt.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead