0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Laat u goed adviseren en informeren over de maatschapsovereenkomst


Het is gebruikelijk en verstandig om afspraken vast te leggen

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen ondernemers of maten met een gelijk beroep, die binnen één onderneming zelf hun eigen praktijk voeren. Binnen een maatschap is elk van de maten hoofdelijk aansprakelijk voor de eigen onderneming, meestal een praktijk. Als ondernemer gaat u een bedrijf aan met andere ondernemers. Binnen een maatschap is het voor alle maten verplicht om iets in te brengen. Dit kan kapitaal zijn, maar ook kennis, goederen of arbeid.

Om tijdens het ondernemen, of achteraf, juridische problemen te voorkomen wordt een maatschapsovereenkomst opgesteld. In een maatschapsovereenkomst leggen maten de afspraken vast die ze samen overeenkomen. Met name hoe de aansprakelijkheid geregeld is verstandig om vast te leggen. Het is maten toegestaan om onderling zelf afspraken samen te stellen. Er bestaan voorbeeld maatschapsovereenkomsten, maar vaste regels over wat u moet vastleggen zijn er niet. Het is ook niet verplicht om langs de notaris te gaan, maar verstandig is dit natuurlijk wel.

 

Wat moet er in een maatschapsovereenkomst?

Afspraken die in een maatschapsovereenkomst worden vastgelegd zijn: minimaal de naam en inbreng van de maten, de voorgenomen duur van de samenwerking, winst- en verliesverdeling en afspraken rondom uittreden en toetreden van maten.

Afspraken over aansprakelijkheid

Bij schulden die ontstaan uit de activiteiten van de maatschappen zijn maten in eerste instantie alleen aansprakelijk voor de schulden die hij of zij zelf is aangegaan. Schulden van het maatschap worden evenredig verdeeld onder de maten. Blijken de activa onvoldoende? Dan kunnen de maten ook voor de schulden van andere maten aansprakelijk worden gehouden. Er is jurisprudentie bekend dat maten toch aansprakelijk werden gesteld voor de schulden van andere maten binnen hetzelfde maatschap. Laat u dus vooraf goed informeren en adviseren als u voornemens bent een maatschap aan te gaan.

 

 

Neem contact op met onze experts

De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead