• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Nieuws

DGA moet na inbreng van onderneming overeenkomsten opstellen

20 mei 2015 - 05 december 2013- Een DGA dient er nadat zijn BV is opgericht voor te zorgen dat alle overeenkomsten tussen hem en zijn BV correct zijn opgesteld. Allereerst stelt een DGA bij iedere BV een rekening courantovereenkomst op. Wenst een DGA geld te lenen uit zijn B.V. dan moet hij een leningsovereenkomst opstellen. De werkzaamheden die Lees meer

Workshop: Denktank voor ondernemersvragen

- 05 december 2013- VRB Belastingadviseurs organiseert om de week op zaterdag de workshop: ‘Denktank voor ondernemersvragen’. Tijdens deze workshop mogen maximaal 15 ondernemers deelnemen om onder leiding van Pim van Rijswijk, oprichter en eigenaar van VRB Belastingadviseurs, hun eigen casus / vraagstelling inbrengen. Deze ingebrachte casus bestaat uit de beschrijving van een actuele vraag waar Lees meer

Eenmanszaak wordt steeds vaker omgezet naar BV of holdingstructuur

- 05 december 2013- Bij VRB Belastingadviseurs, specialist in het omzetten van een eenmanszaak naar BV of holdingstructuur, komen in steeds grotere aantallen vragen binnen van ondernemers, die hun eenmanszaak willen omzetten naar BV of holdingstructuur. Er zijn voor ondernemers twee belangrijke overwegingen na te denken over het omzetten van hun eenmanszaak naar BV of holdingstructuur; Lees meer

Vooral veel vragen over inbreng onderneming naar BV tijdens lezing

- 27 november 2013- Afgelopen maandag was er wederom een druk bezochte lezing: “Eenmanszaak, BV of holdingstructuur oprichten”. Deze lezing stond in het teken van de fiscale voordelen die de BV biedt ten opzichte van ondernemen met een IB-onderneming (eenmanszaak / VOF). Naast de zuivere fiscale voordelen werd tevens ingegaan op de professionele uitstraling en samenwerkingsverbanden. Lees meer

Wetgever realiseert met nieuwe BV recht een stimulering en flexibilisering van het bedrijfsleven

- 15 november 2013- Met de invoering van de Flex BV wordt een impuls voor Nederland als vestigingsland beoogd. Door de flexibilisering, beperking van de administratieve lasten en minder dwingend recht is de BV een aantrekkelijker rechtsvorm geworden. Met zogenaamde “Flex-tools” heeft het nieuwe BV recht tal van handigheden geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld de stemrechtloze en winstrechtloze Lees meer

Verlaging aanmerkelijk belang tarief in 2014

- 28 oktober 2013- In 2014 gaat het aanmerkelijk belang tarief (box 2) uit de inkomstenbelasting van 25 naar 22 procent, zo is besloten. Deze incidentele verlaging moet DGA’s ertoe bewegen zichzelf extra dividend toe te kennen. Het betreft dus een lastenverlichting maar wel een waarvan aanvankelijk een positief budgettair effect wordt verwacht. Belastinginkomsten worden immers Lees meer

Meer liquiditeitsvoordeel met een BV

- 19 september 2013- Een van de grootste voordelen van een BV vindt zijn oorsprong in de lage belastingdruk. Hierdoor is meer liquiditeit beschikbaar, hetgeen investeren laagdrempeliger maakt. Immers, de traditionele kredietverstrekkers kunnen door dit liquiditeitsvoordeel buiten de deur worden gehouden. Zoals hierboven opgemerkt is het voor DGA’s bovendien extra aantrekkelijk om te ondernemen vanuit de Lees meer

VRB volgt salarisperikelen voor de DGA op de voet

- 18 augustus 2013- Een DGA staat in een fictieve dienstbetrekking tot zijn BV en is verplicht zichzelf een salaris toe te kennen van €43.000,-. In concernsituaties waarin meerdere vennootschappen zijn opgenomen, moet dit salaris in beginsel per vennootschap worden betaald hetgeen een stevige loonbelastingdruk inhoudt. Het loont veelal de moeite om met de inspecteur in Lees meer

Direct aanvragen