• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

De fiscale innovatieregeling voor de innovatieve ondernemer

Fiscale innovatieregelingen

Indien u een innovatieve ondernemer bent bestaat een aantal fiscale innovatieregelingen. In Nederland kennen we de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) teneinde de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruikmaken van de WBSO. Voor hem of haar is er de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox.


Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Op basis van het Belastingplan 2015 gelden de volgende cijfers en percentages voor de WBSO per 1 januari 2015:

  • loongrens eerste schijf: € 250.000 (2014: € 250.000);
  • percentage eerste schijf: 35% (2014: 35%);
  • percentage eerste schijf voor starters blijft 50%;
  • percentage tweede schijf blijft 14%;
  • plafond voor de afdrachtvermindering is gelijk gebleven (€ 14.000.000,-).

In 2014 ten opzichte van 2013 is het volgende gewijzigd:

  • vanaf 2014 mag iedere ondernemer een jaaraanvraag indienen;
  • er is geen beperking meer van maximaal zes maanden;
  • een verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar; betreft, kan voortaan met de loonheffing in het hele jaar worden verrekend.

Op basis van het Belastingplan 2015 is vanaf 1 januari 2015 vereist dat u een onderneming drijft om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering voor S&O. Hiermee wordt beoogd publieke kennisinstellingen uit te sluiten van gebruikmaking van de regeling.

De S&O-aftrek voor zelfstandigen is ongewijzigd gebleven. Het bedrag van de aftrek bedraagt in 2014 € 12.310,-. U moet wel voldoen aan het urencriterium en zodoende minimaal 500 uur per jaar besteden aan S&O. Startende zelfstandigen krijgen een extra S&O-aftrek van € 6.157,-.

Note : de definitieve bedragen S&O-aftrek voor zelfstandigen 2015 zijn nog niet bekend vanuit de overheid


Research en Development Aftrek (RDA)
Daar waar de WBSO de arbeidskosten verlaagt, verlaagt de RDA de overige kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in apparatuur en materialen.

De RDA is een extra aftrekpost op de winst in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en bedraagt voor 2015 60% (2014: 60%) van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O-werk. Deze kosten en uitgaven moeten wel zijn erkend in een S&O-verklaring.


De innovatiebox
Naast de WBSO en de RDA is er voor ondernemers in de vennootschapsbelasting (BV of N.V.) nog één belangrijk fiscaal instrument voor innovatie: de innovatiebox. Heeft u een octrooi of een S&O-verklaring gekregen voor een eigen innovatie, dan kunt u de winsten die u behaalt met uw innovatieve activiteiten onderbrengen in de innovatiebox. In deze box geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. Vanaf 2013 kunt u ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat u 25% van uw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000,-

Direct aanvragen