• f"" Advies nodig?
  0346 – 555 797

Financieringskosten

Financieringskosten voor zakelijke doeleinden zijn aftrekbaar.

Indien uw BV behoefte heeft aan liquide middelen kunt u bij een bank langsgaan voor een financiering. Als u een lening aanvraagt, zal de bank onder andere willen weten of u met uw plannen voldoende winst zult maken teneinde de rente en de aflossingen te kunnen betalen. Aan de hand van een risicoprofiel wordt bepaald wat u maximaal kunt lenen. De kredietmogelijkheden bestaan onder meer uit:

 • kortlopende kredieten: het rekening-courantkrediet is een krediet met een optimale vrijheid voor ondernemers. Er wordt een bedrag overeengekomen dat u maximaal schuld mag staan op uw lopende rekening
  (rekening-courant). Naast de rente bent u aflossingsprovisie verschuldigd en wordt er vaak kredietprovisie in rekening gebracht;

 

 • middellange leningen: het gaat om kredieten met een vaste looptijd en een vast aflossingsschema. Middellange leningen kunnen worden aangegaan om de aanschaf van vaste activa als machines of de vaste kern van vlottende
  activa (voorraden en debiteuren) te financieren. U betaalt een bedrag aan rente en aflossing. Ook voor deze financiering zal de bank financieringskosten in rekening brengen;

 

 • langlopende leningen: te denken valt aan een hypothecair krediet voor bedrijfspanden. Voor deze vorm van lening kunt u kiezen uit verschillende rentevastperioden. Bijkomende kosten zoals afsluitprovisies,
  taxatie kosten, notariële kosten en kosten van het tussentijds oversluiten van de hypotheek zijn aftrekbaar.

De rente, kosten en bankkosten voor een zakelijke lening zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen direct als kosten worden genomen. Van belang is altijd dat leningen op basis van zakelijke voorwaarden worden aangegaan. Indien u een lening verstrekt vanuit uw eigen BV handelt u alsof sprake is van een situatie tussen onafhankelijke partijen.

Direct aanvragen