• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Kantoorartikelen, kranten en tijdschriften

Kosten van kantoorartikelen, zoals drukwerk, pennen en papier, voor zover zakelijk gebruikt, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten kunnen ineens ten laste van de winst worden gebracht.

Ten aanzien van literatuur, met uitzondering van vakliteratuur, geldt dat de kosten hiervan niet fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u echter kunt aantonen dat binnen uw beroepsgroep een bepaalde uitgave van ‘specifiek belang wordt geacht’, dan is het heel goed verdedigbaar dat uw BV het abonnement als vakliteratuur kan opvoeren. Te denken valt aan wachtkamerlectuur en de Staatscourant voor de juridisch of financieel adviseur. De kosten voor literatuur die fiscaal aftrekbaar zijn, dienen door uw BV als loonkosten te worden verantwoord in het geval sprake is van gewone literatuur. De kosten van vakliteratuur zijn onbelast en direct fiscaal aftrekbaar van de winst. Van belang is overigens dat de abonnementen op naam van uw BV staan en ook in het bedrijf blijven.

 

 

 

Direct aanvragen