• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Kunst

Kunstvoorwerpen zoals een schilderij aan de kantoormuur kunnen kwalificeren als kunstvoorwerpen. Koopt u een kunstwerk voor uw onderneming, dan zijn de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar. Omdat de aanschaf vaak duur is, wordt kunst ook wel gehuurd. In dat geval is de huur aftrekbaar.

Heeft u thuis een kunstvoorwerp dat u graag in uw onderneming wilt inbrengen, dan zijn de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar. De waarde (de inbrengwaarde voor de zaak) bepaalt u in dat geval aan de hand van een taxatierapport. Indien de aanschafwaarde meer dan € 450,- bedraagt, dan kwalificeert de kunst als een investering en dient daarop afgeschreven te worden.

Opgemerkt dient nog te worden dat het fiscaal van belang is of sprake is van echte kunst of namaak. Echte kunst is namelijk tijdloos en wordt naarmate de tijd verstrijkt doorgaans alleen maar meer waard. Op originele kunst mag niet worden afgeschreven. Indien het een reproductie betreft (namaak), dan moet u over het investeringsbedrag wel afschrijven. Daarnaast geldt dat, indien uw BV het kunstwerk in de toekomst verkoopt, de winst die met de verkoop wordt behaald belast is.

Direct aanvragen