• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Leasing

Leasingkosten

Er bestaan twee soorten leasing, te weten financial lease en operational lease.

Financial lease

Bij financial lease staat het bedrijfsmiddel uw BV als gebruiker feitelijk ter beschikking voor de periode die overeenkomt met de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Bij financial lease is uw BV direct economisch eigenaar. De kosten van gebruik, onderhoud en verzekering zijn vanaf het moment van afgifte voor rekening van uw BV. Uw BV draagt ook het risico van waardevermindering en tenietgaan. Gedurende de looptijd kan het leasecontract niet eenzijdig beëindigd worden. Als gebruiker krijgt uw BV het recht om het goed na afloop van de leaseovereenkomst voor een zodanig laag vastgestelde prijs te kopen, dat mag worden aangenomen dat u tot aankoop zult overgaan. Uw BV heeft steeds het recht om de juridische eigendom te verkrijgen door betaling van de toekomstige leasetermijnen en het hiervoor bedoelde aankoopbedrag.

Bij financial lease is er fiscaal sprake van een investering zodat het bedrijfsmiddel geactiveerd dient te worden op de balans van uw BV. Op het bedrijfsmiddel dient afschrijving plaats te vinden. Ook is investeringsaftrek mogelijk. De met het bedrijfsmiddel samenhangende schuld wordt op de balans opgenomen als een verplichting.

Operational lease

Operational lease lijkt meer op huur. De contractperiode is korter dan de economische levensduur. De termijnbedragen die uw BV aan de leasemaatschappij moet betalen, komen rechtstreeks in mindering op de winst. De aflossingsverplichtingen blijken dus niet uit uw balans. Bij operational lease kan uw BV de verschuldigde termijnen aan de leasemaatschappij direct als kosten ten laste van de winst brengen. Bij operational lease bestaat geen recht op investeringsaftrek.

Direct aanvragen