• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Oninbare vorderingen/ dubieuze debiteuren

Indien uw BV nog openstaande vorderingen heeft op haar opdrachtgever(s), komt deze debiteurenstand als bezitting op de balans van uw BV te staan. De opbrengst wordt al tot de winst gerekend, ongeacht het feit of uw BV het bedrag al daadwerkelijk ontvangen heeft of niet. Uw BV betaalt over haar debiteurenstand dus ook al belasting, aangezien de daar tegenoverstaande facturen reeds als omzet geboekt zijn. Indien er een sterk vermoeden bestaat dat een debiteur niet meer zal betalen, dan mag uw BV het vermoedelijk oninbare bedrag ten laste van de winst brengen. Door deze afboeking wordt de eerder geheven belasting in feite weer teruggedraaid. Opgemerkt dient te worden dat uw BV voor de fiscus aannemelijk moet kunnen maken dat een vordering inderdaad oninbaar was.

Doet bovenstaand probleem zich bij meerdere debiteuren voor dan kunt u een voorziening dubieuze debiteuren op de balans opvoeren. Hierbij kan een bepaald percentage in mindering worden gebracht op de uitstaande vorderingen. Op grond van ervaringscijfers wordt het risico van oninbaarheid uitgedrukt in een percentage van de omzet, bijvoorbeeld 3%. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is dan gelijk aan dat percentage van de gerealiseerde omzet. In plaats van het vaststellen van een bepaald percentage voor de hele groep debiteuren kunt u het risico van oninbaarheid ook per debiteur beoordelen.

Indien op een later moment toch nog een betaling voortkomt uit een eerder afgeboekte debiteur dan leidt deze betaling tot het nemen van winst.

Direct aanvragen