• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Reclamekosten en sponsorkosten

Reclamekosten en sponsorkosten aftrekken

Uw BV maakt reclame vanuit zakelijke motieven. U wilt uw bedrijf promoten of profileren om zo nieuwe klanten aan te trekken. Het staat u vrij om zelf te beslissen op welke manier u reclame maakt. ledere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Indien u een reclamebureau inschakelt zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar. De kosten voor het maken van de reclame zijn direct ten laste van de winst te brengen.

Van belang is steeds dat de reclame wel zakelijk is en moet blijven. Uw onderneming moet er dus baat bij hebben. Indien u een hobby van uzelf of van uw familie, kinderen, vrienden etc. sponsort met als tegenprestatie reclame, dan zijn de kosten binnen de grenzen van het redelijke aftrekbaar.

Over bepaalde vormen van reclame kan meningsverschil bestaan of sprake is van reclamekosten, representatiekosten of verkoopkosten (denk bijvoorbeeld aan het weggeven van gratis producten). Bij twijfel is het verstandig om in dit af te kaarten met VRB. Indien het om grotere bedragen gaat kan hierover namelijk in overleg getreden worden met de fiscus.

Tot slot kan over reclamekosten worden opgemerkt dat het van belang is, dat wanneer er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de kosten en de opbrengst van de reclame, de fiscus de aftrek geheel of gedeeltelijk kan weigeren.

Direct aanvragen