• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Softwarekosten

Softwarekosten: wanneer afschrijven of aftrekken?

Software is voor veel ondernemers noodzakelijk. De aanschaf van software is meestal kostbaar. Heeft u de software nodig om uw onderneming uit te kunnen oefenen, dan zijn deze softwarekosten fiscaal aftrekbaar.Is het bedrag van de aanschaf van de software niet hoger dan € 450,-, dan kunt u de kosten in één keer van de winst aftrekken. Bent u meer dan € 450,- kwijt, dan is de software een investering waarop u moet afschrijven.

Indien u slechts een gebruiksrecht op de software heeft en hiervoor een periodiek bedrag betaalt, dan kunt u deze bedragen van de winst aftrekken. Betaalt u het gebruiksrecht in één keer en bedraagt dit meer dan € 450,- , dan is er sprake van een investering en moet u afschrijven. Periodieke betalingen voor een onderhoudscontract kunt u ineens van de winst aftrekken.

Voor de investeringsaftrek is het bij software nog van belang of u de (economische) eigendom van de software heeft verworven, zoals bij maatwerk, of dat er sprake is van de aankoop van een gebruiksrecht, zoals bij standaardsoftware. Daarnaast is van belang om wat voor betalingen het gaat. Het is voorts van belang of het gebruiksrecht verworven wordt tegen periodieke betaling (te zien als huur) of tegen eenmalige betaling (te zien als echte investering) en of het onbeperkt geldt, waardoor het risico bij u komt te liggen. In dat geval is er geen sprake van verwerving van een huurrecht tegen betaling van een som ineens. Het economische belang bij het pakket ligt in dat geval volledig, dan wel ten minste in overwegende mate bij u en er is sprake van een investering in een bedrijfsmiddel. Voor de eenmalige betaling in combinatie met een onbeperkt gebruiksrecht geldt dat de investeringsaftrek kan worden toegepast. Bepalend is of het softwarepakket specifiek is afgestemd op uw werkwijze en op uw activiteiten en niet geschikt is voor gebruik bij derden.

Direct aanvragen