• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

DGA salaris

Hoe bepaalt men de hoogte van het DGA Salaris?
Omdat de DGA een dienstbetrekking heeft met zijn BV moet hij rekening houden met het DGA salaris middels het gebruikelijk loon. Voor het bepalen van de hoogte van dit DGA salaris / gebruikelijk loon past de belastingdienst in een aantal gevallen de afroommethode toe. Bij de afroommethode bepaalt de belastingdienst de hoogte van het DGA salaris als volgt. De opbrengsten van de onderneming worden verminderd met de kosten, lasten en afschrijvingen. Het DGA salaris / gebruikelijk loon stelt de inspecteur dan vast op 70% van deze omzet verminderd met de kosten en lasten. Op deze manier wordt de DGA eigenlijk de loonbelasting ‘ingeduwd’. Onder omstandigheden loont het echter de moeite om bij de belastingdienst te betogen dat een lager DGA salaris redelijk is. De afroommethode mag namelijk niet worden toegepast wanneer de DGA werknemers in dienst heeft en hierdoor niet enkel zelf verantwoordelijk is voor de gerealiseerde omzet / winst. Wanneer de afroommethode niet van toepassing is mag de hoogte van het DGA salaris ook worden bepaald door aan te knopen bij andere salarissen van vergelijkbare werknemers in zelfde functies bij andere bedrijven.

Ook bij deze methode hebben zowel de inspecteur als de DGA mogelijkheden om aannemelijk te maken dat de hoogte van het DGA salaris te laag dan wel te hoog is. De inspecteur heeft de mogelijkheid te bewijzen dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen, niet zijnde die tussen DGA’s en BV’s, een hoger salaris gebruikelijk is. Het DGA salaris wordt dan gesteld op 70% van het door de inspecteur verdedigde zakelijke salaris. De DGA heeft de mogelijkheid aannemelijk te maken dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen – niet zijnde die tussen DGA’s en BV’s – een lager DGA salaris gebruikelijk is. Daarnaast kan het DGA salaris bijvoorbeeld ook lager liggen indien de dienstbetrekking niet voor een geheel jaar heeft geduurd of indien in deeltijd wordt gewerkt. Ook wanneer slechts vermogensbeheeractiviteiten worden verricht zoals in het geval van een stamrecht BV pleegt het DGA salaris / gebruikelijk loon lager te worden vastgesteld. Ten slotte kan een slechte financiële positie van de vennootschap een zakelijke reden zijn om het DGA salaris van de aanmerkelijk belanghouder lager vast te stellen. Al met al zijn er dus voldoende mogelijkheden om het salaris van de DGA fiscaal op een acceptabel en gewenst niveau te zetten zodat hierdoor zoveel mogelijk winst resteert in de BV.

Fiscus mag niet altijd afroommethode gebruiken

      7 oktober 2013 – Als DGA moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. Voor het bepalen van de hoogte van dit gebruikelijk loon past de Belastingdienst vaak de afroommethode toe. Volgens het gerechtshof in Amsterdam moet de fiscus in deze zaak echter aantonen dat het loon in soortgelijke dienstbetrekkingen hoger is.

Bij de afroommethode bepaalt de Belastingdienst de hoogte van het DGA salaris door uit te gaan van de opbrengsten van de onderneming en die dan te verminderen met de kosten, lasten en afschrijvingen. Het DGA salaris / gebruikelijk loon stelt de inspecteur dan vast op 75% (2015) van de omzet verminderd met de kosten en lasten. In deze zaak stelde de Belastingdienst het DGA salaris  / gebruikelijk loon ook op deze manier vast. De dga vond echter dat de inspecteur eerst moest aantonen dat het DGA salaris / gebruikelijk loon te laag was door te kijken naar het loon bij soortgelijke dienstbetrekkingen.

Opbrengsten afkomstig van directeur
Daarnaast was volgens de DGA zijn salaris niet te laag gezien de lonen bij de andere werknemers van zijn kantoor. Er was namelijk bij de meest verdienende werknemer geen rekening gehouden met de factor aanmerkelijk belang. De overige omstandigheden waren wel gelijk. De Hoge Raad (9 november 2012, ECLI (verkort): BW4167 gaf in zijn eerdere arrest aan dat de afroommethode niet mogelijk was als de opbrengsten niet geheel afkomstig waren van de werkzaamheden van de directeur. In dit geval ging het om een samenwerkingsverband en kon de inspecteur de afroommethode niet toepassen. Het gerechtshof in Amsterdam moest de zaak nu opnieuw behandelen en de feiten beoordelen.

Gerechtshof Amsterdam, 26 september 2013

Optimale DGA-salaris
VRB Adviesgroep tracht voor iedere cliënt het zogenaamde ‘optimale DGA salaris’ te berekenen. Dit optimale DGA salaris bestaat uit een bruto salaris waarbij rekening wordt gehouden met optel- en aftrekposten van de DGA in privé. Het belastbaar inkomen van de betreffende DGA wordt dan zo berekend dat dit belastbaar inkomen niet uitstijgt boven het 42% tarief in de inkomstenbelasting. De eventuele hypotheekrenteaftrek voor de DGA wordt vervolgens verrekend tegen 52%.

Voorbeeld:

      DGA Piet betaalt maandelijks € 1.000,- aan hypotheekrente (€ 12.000,- per jaar) voor zijn eigen woning (volledig aftrekbaar). Hij ontvangt vanuit zijn BV jaarlijks een DGA salaris van € 69.000,-. Na aftrek van hypotheekrente komt Piet uit op een belastbaar inkomen van:

Bruto inkomen            € 69.000,-
Hypotheekrente         € 12.000,- -/-
————————————————————–
Belastbaar inkomen:  € 57.000,- (maximaal 42% IB)

DGA-salaris bepalen?
Wilt u ook uw optimale DGA-salaris laten bepalen? Maak dan vrijblijvend een kosteloze afspraak met één van onze belastingadviseurs en zij kunnen u verder adviseren. Bellen kan ook. Onze medewerkers staan u graag te woord en beantwoorden al uw vragen. 0346 – 555 797

Direct aanvragen