• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Dividendbelasting

Wanneer de winst na betaling van vennootschapsbelasting naar privé wordt uitgekeerd resteert een heffing van 25% over dit inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. Deze heffing valt uiteen in twee gedeelten. Op het moment dat een BV dividend aan de aandeelhouders uitkeert houdt de BV een dividendbelasting van 15% in. Deze door de BV ingehouden dividendbelasting wordt vervolgens verrekend met de door de aandeelhouder verschuldigde inkomstenbelasting van 25% zoals voornoemd, zodat een additionele 10% is verschuldigd.

Direct aanvragen