• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst dient aanwezig te zijn indien de B.V. meerdere aandeelhouders heeft. Het is in voorkomende gevallen wenselijk dat deze aandeelhouders van te voren afspraken maken over verdeling van de winst, wat men doet bij ziekte of overlijden van één van beide aandeelhouders en welke waardeberekening men hanteert in geval één van beide aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen. VRB Adviesgroep zorgt er met haar kennis en expertise voor dat bij een vennootschappelijke structuur voor alle B.V.’s de juiste overeenkomsten worden opgesteld. Waar nodig en indien gewenst zullen deze overeenkomsten met de belastingdienst worden afgestemd.

Direct aanvragen