• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Rekeningcourantovereenkomst

Een rekeningcourantovereenkomst dient in principe altijd aanwezig te zijn tussen een DGA en zijn B.V. Ook moet eenzelfde overeenkomst aanwezig zijn tussen B.V.’s onderling. Een rekening-courantovereenkomst is eigenlijk een ‘kredietlijn’ tussen de DGA en de B.V. In een rekeningcourantovereenkomst staat vermeld hoeveel schuld men bij de ander in rekeningcourant mag hebben en wat de rente is die over deze rekeningcourantschuld betaald dient te worden.

 

Direct aanvragen