• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Holdingstructuur tijdig oprichten

In veel gevallen doen zittende DGA’s er goed aan om de toekomstige bedrijfsopvolging te vergemakkelijken. Een holdingstructuur draagt bij aan dit gemak. De holdingstructuur maakt het namelijk mogelijk om de in de werkmaatschappij gerealiseerde winsten zonder belastingdruk aan de holding uit te keren. De aandelen van de werkmaatschappij blijven hierdoor goedkoop aangezien deze werkmaatschappij immers geen of nauwelijks winstreserves bevat en de beperkte omvang van de koopsom van de aandelen van de werkmaatschappij geen belemmering oplevert voor toekomstige bedrijfsopvolging. De deelnemingsvrijstelling kent ook grote voordelen bij verkoop van het aandelenbelang. Niet alleen de dividenden zijn vrijgesteld, er is tevens geen belasting verschuldigd over de boekwinst bij verkoop van de aandelen in de werk-BV. Deze boekwinst is pas belast met aanmerkelijkbelangheffing (25%) op het moment dat de winst vanuit de holding-BV aan privé wordt uitgekeerd.

Voorbeeld:

    MacroSoft BV is 10 jaar geleden opgericht door Bill BV (holding-BV) middels volstorting van € 18.000,- op de aandelen van MacroSoft BV. Bill BV verkoopt na 10 jaar de aandelen van MacroSoft BV aan Peer BV voor een bedrag van € 1000.000,-. De boekwinst die Bill BV als verkopende partij over de verkoop van de aandelen van MacroSoft BV maakt is: € 1000.000 -/- € 18.000 = € 982.000,-. Dit bedrag van € 982.000,- komt – door de eerder beschreven deelnemingsvrijstelling- nu dus onbelast binnen bij Bill BV Hierover is door Bill BV geen vennootschapsbelasting verschuldigd!

Omdat de winsten middels de deelnemingsvrijstelling dus jaarlijks van de werk BV onbelast naar de holding BV worden uitgekeerd, zijn de uitgekeerde bedragen hiermee beschermd tegen een eventueel faillissement van de werk BV. Een ondernemer die zijn jaarlijkse winst vanuit de werk BV keurig naar de holding BV doorstort, haalt deze bedragen uit de risicosfeer van de werk-BV.

Direct aanvragen