• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

De holdingstructuur

De holdingstructuur

Een holdingstructuur is een structuur van meerdere vennootschappen. Een onderneming is dan niet ondergebracht in één B.V., maar in een economische eenheid van meerdere B.V.’s die door aandelenbezit met elkaar verbonden zijn. Kenmerkend voor een holdingstructuur is dat er een scheiding is tussen de eigenlijke bedrijfsactiviteiten en de nevenactiviteiten, zoals het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder of het beheer van de onroerende zaken.

De basisvorm van een holdingstructuur schematisch weergegeven.

Hoe ziet een holdingstructuur eruit?

Direct aanvragen