• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Internationale spreiding

Internationale spreiding

U kunt onder uw (Nederlandse) holding BV meerdere werk-B.V.’s oprichten. Deze werk-B.V.’s kunnen belastingplichtig zijn in diverse landen. Het is goed mogelijk bepaalde werkzaamheden vanuit Nederland te verrichten en bepaalde werkzaamheden vanaf de Antillen (vanuit een E-zone). In de praktijk kunnen reeds bestaande Nederlandse ondernemingen hun bestaande activiteiten gewoon laten bestaan zonder af te rekenen met de Nederlandse belastingdienst. Nieuwe activiteiten (nieuwe producten of nieuwe landen) kunnen worden opgestart vanuit een E-zone op de Antillen.

Voordeel van een bovengenoemde constructie is dat bestaande ondernemingen geen activiteiten hoeven te verplaatsen en derhalve niet hoeven af te rekenen over fiscale reserves en goodwill. Toch kan men wel gebruik maken van de lagere winstbelasting op de Antillen over de (nieuwe) activiteiten die daar worden opgestart.

Deze constructie is schematisch weergegeven in figuur 2.
E-zone holdingstructuur met werk bv weergave

 

 

 

 

 
Figuur 2

Direct aanvragen