• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Omzetbelasting E-zone

Omzetbelasting E-zone

De Nederlandse Antillen kennen sinds 1 januari 2000 een omzetbelasting van 5%. De invoer van goederen op de Antillen door een e- zone onderneming is vrijgesteld van omzetbelasting. Dat geldt ook voor de diensten die een Antilliaanse vennootschap verleent aan een E-zone onderneming en de levering van goederen en dienstverlening door een E-zone onderneming aan buitenlandse afnemers.

Voor zover overdrachtsbelasting is betaald geldt er ook een vrijstelling van omzetbelasting voor levering van onroerende zaken die zich in de E-zone bevinden. Deze vrijstelling geldt ook voor de verhuur van onroerende zaken binnen een E-zone. Bij de levering van roerende zaken geldt een vrijstelling voor de verhuur van digitale informatie- en communicatieapparatuur van Antilliaanse ondernemers aan E-zone ondernemingen.

Omzetbelasting wordt in de regel geheven op de plaats waar de levering plaatsvindt of waar het transport begint. De plaats van levering is dus in beginsel de plaats waar de leverende onderneming is gevestigd en waar men omzetbelasting moet afdragen. Op dit vraagstuk van de omzetbelasting zijn vele uitzonderingen. Wanneer u activiteiten gaat verrichten vanuit een E-zone raden wij u aan zich over dit onderwerp goed te laten adviseren.

Direct aanvragen