• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Winstbelasting E-zone

Aantrekkelijk winstbelasting tarief E-zone

De winst van de vennootschappen in een E-zone wordt belast met 2%. De Antilliaanse overheid heeft dit percentage gegarandeerd tot 1 januari 2026. Zoals eerder vermeld dient u deze omzet grotendeels (minimaal 75%) te behalen uit transacties met buitenlandse afnemers. Op de pagina “Toelatingseisen” meldden wij al dat het reguliere belastingtarief geldt voor omzet die u als E-zone ondernemer bij Antilliaanse bedrijven behaalt. Het reguliere (lands)tarief is 30%. Inclusief opcenten is het tarief voor Curaçao 34,5%.

De Antilliaanse Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (Lwb, met uitzondering van artikel 15 over het tarief) is vergelijkbaar met de Vpb, de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting. De Lwb is van toepassing op de onderneming in een E-zone. Dit heeft enkele belangrijke consequenties. De winstbepaling volgt de regels van de Lwb en wordt de jaarwinst van een E-zone onderneming bepaald door goed koopmansgebruik. Voor dit begrip is ook de Nederlandse jurisprudentie van belang. Een E-zone onderneming kan investeringsaftrek (art. 5A Lwb) claimen en kan ook een beroep doen op de mogelijkheid van tien jaar voorwaartse verliesverrekening (art. 10 Lwb).

De aandeelhouder van een E-zone N.V. kan ook een rechtspersoon zijn. Hierdoor is het mogelijk een holdingstructuur op te zetten. In een dergelijke structuur kan ook de Nederlandse deelnemingsvrijstelling van toepassing van toepassing zijn. De werking van de holdingstructuur en de Nederlandse deelnemingsvrijstelling wordt hieronder nader besproken.

Direct aanvragen